TORSDAG LUNCH

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/lunch2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Torsdag lunch: OM TILLIT TILL VÄLFÄRDEN & SOCIAL TRYGGHET  Jämlika livsvillkor och minskade hälsoklyftor

TORSDAG 6 JULI 12.00-13.00, Lunch serveras från 11.45.
JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24, Innergården

 

Vad betyder tillit och jämlikhet inför välfärden för det svenska samhällsbygget? Vad krävs för att hälsoklyftorna i samhället ska minska? Trots goda tider kvarstår skillnader som förklaras av ekonomi, utbildning och kön. Ett seminarium med utgångspunkt i resultat från Kommissionen för jämlik hälsa.

Folkhälsan i Sverige blir allt bättre för befolkningen som helhet. De flesta kan se fram emot ett långt och friskt liv. Den goda hälsan är dock inte jämlikt fördelad. Det hänger till stor del samman med att människor lever under olika socioekonomiska förhållanden.

Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Andra hälsoskillnader kan kopplas till kön, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.

Hälsoklyftorna hänger samman med människors position i samhället och möjligheter till delaktighet och inflytande, vilket påverkas av utbildnings- och inkomstnivå samt om man har jobb.

Det finns också ett nära samband mellan hälsa och välfärd eftersom goda levnadsförhållanden och livsvillkor är förutsättningar för en god hälsa.

Välkommen till ett seminarium om tillit till välfärden, med utgångspunkt  från Kommissionen för jämlik hälsa.

Kommissionens slutbetänkande presenterades den 2 juni: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Se länkar i spalten till höger.

 

Medverkande:
Anna Balkfors, Kommissionen för Jämlik hälsa, Regeringskansliet
Staffan Landin, skribent och föreläsare
Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Nationella Rådet
Ulrica Sandzén, Förbundschef, Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng.
 
Ola Andersson, Modertor, Samordningförbundet DELTA