TORSDAG LUNCH

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/lunch2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG LUNCH

Torsdag den 5 juli klockan 12.00 – 12.50 UTMANINGAR I VÄLFÄRDENS STUPRÖR Samverkan kring frågorna ingen klarar på egen hand


TORSDAG 5 JULI 12.00 -12.50, JODA BAR &KÖK, SKEPPSBRON 24
Lunch serveras från 11.45

Långtidssjukskrivna, utrikesfödda, nollplacerade utan sjukpenning och möjlighet till rehabilitering samt unga med psykisk ohälsa.

Välkommen till ett lunchseminarium som handlar om grupperna som behöver stöd från flera aktörer. Hur klarar vi utmaningar bland välfärdens stuprör och mellanrum?

Hur kan vi öka samverkan? Och vad vinner vi på det?

 

Medverkande:
Fredrik Lundh Sammeli (S), Ordförande, Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen.
Martin Jonasson, Ordförande, Nationella Rådet, Försäkringskassan
Maria Kindahl, Nationella Rådet, Arbetsförmedlingen
Karin Flyckt,  Socialstyrelsen (Nationella Rådet)
Leif Klingensjö, Nationella Rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Saga Carlgren, Ordförande, (V), Samordningsförbundet FinsamGotland
Marie Svensson, Ordförande, Nationella Nätverket för samordningsförbund, NNS
Moderator: Peter Vigren, Samordningsförbundet Umeåregionen
 

I ett föränderligt samhälle står välfärden ständigt inför nya utmaningar. Med jämna mellanrum kommer rapporter om glapp som uppstår mellan myndigheternas uppdrag och den lagstiftning som styr.

Ett aktuellt exempel som uppmärksammats under året är att fler skrivs ut från Försäkringskassan – men är enligt Arbetsförmedlingen för sjuka för att söka jobb. Ett annat exempel är de så kallade nollplacerade, som inte har rätt till sjukpenning och samtidigt inte får tillgång till rehabiliteringsinsatser.

Vi pratar bildligt om välfärdens stuprör. Det är i stuprören vi pekar på ansvar och lagstiftning. Samtidigt ser vi att samverkan gör skillnad. Här är lagstiftningen svagare – men resultaten goda.

Att uppmärksamma detta är både en fråga om etik och människors rättigheter - med här finns också rent samhällsekonomiska vinster.

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen 2018. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?