TORSDAG 12.00 LUNCH

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/lunch2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG 12.00 LUNCH

Torsdag 4 juli klockan 12.00 –12.45 HUR KAN MYNDIGHETER ARBETA TILLSAMMANS?  Om stöd till dem som står långt från arbetsmarknaden

De som står långt utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning.

Ingen myndighet löser detta på egen hand.

Hur kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting genom samverkan stödja personer som står långt från arbete?

 
Medverkan:
Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen
Niklas Lindahl, Förhandlingschef, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Ulrika Havossar, Försäkringsdirektör för sjukförsäkringen, Försäkringskassan
 
Moderator: Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen
Trots god arbetsmarknad finns grupper som har svårt att bryta utanförskap och nå mot egen försörjning. Det gäller bland annat personer med funktionsnedsättning, vissa utlandsfödda och unga vuxna utan avslutade betyg från grundskola eller gymnasium. Även de som varit långvarigt sjukskrivna kan ha svårt att komma tillbaka, om inte arbetsplats och uppgifter anpassas.
 
När myndigheter ska samverka sker det på flera plan, från nationella överenskommelser till lokala samarbeten på handläggarnivå. Förutsättningarna skiljer sig mellan stad och land, mellan städernas stadsdelar, mellan olika typer av samhällen.
 
Hur kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting genom samverkan stödja personer som står långt från arbete – oavsett var i Sverige man bor? Vilka möjligheter finns? Vilka nya skulle behöva tillkomma? Hur kan samordningsförbunden förstärka stödet till enskilda individer?