Måndagen den 5 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/mandag
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Måndagen den 5 juli

Måndagen den 5 juli talar Vänsterpartiets partiledare, Lars Ohly från Almedalens scen klockan 19.00 – 20.00.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan

08:30 - 10:00 Sveriges väg i EU 2020-strategin

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Europeiska socialfonden i Sverige, SPeL

Går det att förena tillväxt och hållbar utveckling i Europa? Vad är svaret när omvärlden konkurrerar med låga löner och lägre standard för arbetsvillkor. Hur kan Sverige bidra i debatten och hur kan EUs strukturfonder användas för att öka sysselsättning och lika villkor på arbetsmarknaden.

9.00-10.15 10% av ungdomarna kommer aldrig in på arbetsmarknaden. Vilka är de unga bakom siffrorna?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal B 24
Arrangör: Fryshuset

Genom konkreta levnadsbeskrivningar från unga som Fryshuset möter vill vi visa personerna bakom siffrorna och den komplexa situation de ibland kommer från. Hur kan vi arbeta för den här gruppen av unga som står helt utanför alla system? Ett panelsamtal som rör nåbarhet, samverkan och metoder.

10:00 - 11:00 Klipp dig och skaffa ett jobb!

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco Studentråd
Om unga akademikers möjligheter och svårigheter efter utbildningen. Får alla nyutexaminerade jobb direkt efter examen? Hur stor är arbetslösheten för unga akademiker? Vilka åtgärder kan vi sätta in för att unga akademiker så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb?

10:00 - 11:30 Mycket snack och lite verkstad - varför brister rehabiliteringen av sjuka?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO

Rehabilitering och förebyggande insatser är A och O för att undvika långa sjukskrivningar samt skapa möjligheter för återgång i arbete. Detta talas det mycket om – men allt för lite görs. Insatserna för människor som drabbas av sjukdom eller skada brister.

10:00 - 11:00 Almedalen Roast - Grillning av arbetsmarknadens parter

Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6
Arrangör: Veritas PR & Communications

En rekordstor och intensiv avtalsrörelse med stundtals högt tonläge är över. Men vad blev resultatet? Kommer årets avtalsrörelse att påverka den svenska modellen? Hur ser maktbalansen ut? Har industriavtalet en framtid? Om inte, finns det något alternativ?

10:30 - 12:00 Vilka är de nya jobben? Hur får vi dem att växa?

Plats: Hästgatan 12
Arrangör: Almega

Tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen fortsätter att öka i Sverige. Vad får det för betydelse för arbetsmarknaden? Vilka är de viktigaste utmaningarna för de kommande fyra åren? I en rapp webbtvsänd debatt där tittarna och publiken spelar en viktig roll får dessa frågor sina svar.

11:00 - 12:00 Är du cp eller?

Plats: Donners Plats (hyrd gatumark)
Arrangör: RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
RBU utmanar attityder och fördomar i ett samtal om synen på människor med funktionsnedsättning.

11.00-12.00 Vården behöver anställa - är de unga intresserade? Framtidssnack med en ung vänsterpartist

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör:Vårdförbundet

Stora pensionsavgångar väntar i vården. Utifrån en ny undersökning om ungas inställning till vården samtalar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund med Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster. Hur ser unga på att arbeta i vården? Tror unga att de får en sämre vård än andra?

11.30 - 12.45 Utförsäkrad och uträknad?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO-TCO Rättsskydd AB

Hur många förändringar tål sjukförsäkringen och de sjuka? Hur tillämpas det nya regelverket hos Försäkringskassan och domstolarna? Och hur ska vi bäst hjälpa de som har begränsad arbetsförmåga? Efter två år med Rehabiliterings-kedjan, debatt i medier och ständiga regeländringar kan vi se konsekvenserna för enskilda människor. Men samtidigt måste vi diskutera alternativen - oavsett vilka som vinner valet kommer socialförsäkringarna att förändras ytterligare.

12:00 - 14:00 Fattigast av alla – ensamstående mammor

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Sensus studieförbund, 2010 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning
Sverige är ett rikt land. Samtidigt lever nästan en miljon människor i finansiell fattigdom. Till de mest utsatta hör ensamstående mammor och deras barn. Vilka politiska lösningar finns, hur kan det offentliga samhället och frivilligorganisationerna samverka för att hjälpa de mest utsatta?

13.00 - 14.30 Bortom stereotyperna - Vem syns i media?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3  B23
Arrangör:NSPH och Handisam samt SPF
Personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar skildras i media ofta ensidigt negativt. Bilden ges att det bara är en liten grupp som är drabbade och att de sällan eller aldrig återhämtar sig. Kan trenden vändas och vilka kan i så fall gå före och öka toleransen och utrymmet för olikhet?

13.00 - 14.30 På fredag tar jag examen, på måndag går jag till jobbet!

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, B41
Arrangör: Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan inbjuder över en lätt lunch till ett panelsamtal på temat hur en träffsäker matchning mellan utbildningsutbud och efterfrågan på olika yrkeskompetenser på arbetsmarknaden kan uppnås. Myndighetens analys av arbetslivets kompetensbehov 2010 presenteras även.

13:00 - 15:00 Nya sjukförsäkringen: Från kvinnofälla till jämställdhetsreform?

Plats: Hansa Utbildningslokal, Bredgatan 4
Arrangör: Samhällsförlaget

Varför var/är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män? Varför blir de inte friska? Är sjuk och sjukskriven inte samma sak? Eller jobbar vården efter för gamla metoder? Eller är det arbetsmarknaden som leder till inlåsning och utfasning? Innebär rehabkedjan därför att jämställdheten ökar?

14:00 - 16:50 Vi söker dig med koncentrationssvårigheter!

Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39
Arrangör:Social Venture Network
Har människor med funktionsnedsättning verkligen en plats på arbetsmarknaden? Varför är frågan inte mer synlig i årets valrörelse? Var står dina politiker? Dagens politiska gäst utfrågas. Dagens politiker är Berit Högman (s)

14:00 - 14:30 En förlorad generation?

Plats: Almedalen
Arrangör: Vänsterpartiet
Arbetslösheten är skyhög, bostadsbristen i storstäderna skriande och socialbidragstagarna allt fler. Bakom dessa dystra siffror döljer sig - ungdomar. Hur ska vi göra för att ta tillvara ungas kraft? Ett samtal med Ida Gabrielsson, Ung Vänsters ordförande och riksdagskandidat för Vänsterpartiet.

15.00 - 17.00 Uppdrag - fixa ungdomsarbetslösheten

Plats: Sävesalen, Gotlands museum
Arrangör: Telge ABHur kan kommuner och näringsliv samarbeta för att lösa ungdomsarbetslösheten? I Södertälje finns 1100 arbetslösa som är under 25 år. Telgemodellen har tidigare bidragit till att skapa arbetstillfällen och få arbetslösa i arbete. Hur kan modellen användas för att skapa arbeten för unga?

15:00 - 16:00 Folkbildning för vem?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3,d20
Arrangör: Folkbildningsrådet

Seminariet utgår från Folkbildningsrådets cirkeldeltagarundersökning. Folkbildningen når fortfarande deltagare med kort formell utbildning samtidigt ökar andelen välutbildade och är överrepresenterade i studiecirklarna, jämfört med befolkningen i stort. Första generationens invandrare deltar i högre grad än andra generationens invandrare.

15:30 - 16:45 ”Vi har Tourette” – film och diskussion om att leva med tics

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, B23
Arrangör: Riksförbundet Attention
Det finns fördomar när det gäller Tourettes syndrom som att man ofrivilligt svär eller säger fula ord. Men det gäller bara ett fåtal. De vanligaste symtomen är ofrivilliga rörelser, grimaser, harklingar, så kallade tics. Filmen vill bidra till en ny och mer korrekt bild av Tourettes syndrom.

16.30 - 17.00 Samtal om de nya jobben

Plats: Hästgatan 12
Arrangör: Almega
Den privata tjänstesektorn står för 90 procent av ökningen av antalet sysselsatta 2005-2008. Även i lågkonjunkturen har tjänstesektorn visat sin styrka och stabilitet. Vad krävs för att denna utveckling ska fortsätta? Och hur kan man få in grupper på arbetsmarknaden som tidigare stått utanför?

16:30 - 17:30 Fixa jobben!

Plats: Almedalen., Stora Scenen
Arrangör: De Rödgröna

En debatt om ungdomsarbetslösheten mellan de sju politiska ungdomsförbundens ordföranden. Vem ska fixa jobben, och hur ska det gå till?

17.30 - 18.00 Rehabilitering till socialbidrag?

Plats: Café Amalia, Hästgatan 3
Arrangör: Bräcke Diakoni
Många människor med funktionsnedsättningar kan och vill arbeta. Med stöd och rehabilitering kan de också komma ut i arbetslivet. Men när insatserna tar slut gör ofta anställningen det också. Var med i en diskussion om hur vi kan skapa nya möjligheter för denna grupp. Vi bjuder på smörgås.

17:30 - 18:00 Vad är ett CP?

Plats: Almedalen. Stora Scenen
Arrangör: Vänsterpartiet
Jesper Odelberg är stå-upp-komiker som också kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet. Med humor och självdistans gör han upp med våra fördomar kring funktionshinder.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan

Sök