MÅNDAG FRUKOST 4 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/mandag2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen


 

Måndag frukost: NYSTART FÖR UNGA I INGENMANSLAND Om unga med oavslutad skola eller LSS-beslut

MÅNDAG 4 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.
Frukost serveras från 7.30.

NYSTART FÖR UNGA I INGENMANSLAND

Unga som inte avslutat grund- eller gymnasieskolan hamnar lätt i ett Ingenmansland. Många blir hemmasittare. Oavslutad skolgång är ett av de största hindren att komma vidare i vuxenlivet.

För unga vuxna med LSS-beslut (daglig verksamhet) kan vägen mot riktig lön för utfört arbete bli extra lång. Här behövs särskilda insatser för att komma ut i arbetslivet.

Välkommen till ett frukostmöte om unga som behöver extra stöd för att nå egen försörjning.

Medverkan:

Malin Wiklund, Second Chance School, Tyresö
Annica Nilsson, förbundschef i samordningsförbundet Skåne Nordost
Monia Wendel, enhetschef Försäkringskassan, Avdelningen för sjukförsäkringen Skåne Nordost och Blekinge
 
 
Frukostseminariet utgår från två goda exempel:

Här får eleverna en andra chans!

Second Chance School på Tyresö gymnasium är en ett-årig yrkesinriktad utbildning för unga mellan 17 och 24 år, som inte avslutat sina gymnasiestudier. Intagning sker höst och vår.

Programmet som har tio platser syftar till att ge unga färdig­heter som behövs för att komma ut i arbetslivet.

Den första tiden inriktas på att hitta rätt yrkesval och en utbildningsplats på ett företag inom aktuell bransch. Tre dagar i veckan förläggs på  arbetsplatsen, resterande två i skolan.

Målet är att eleven blir anställningsbar  inom sitt yrkesområde och dessutom  har vidgat sitt nätverk, stärkt sitt  självförtroende samt ökat sin självkännedom och sociala kompetens. (Samordningsförbundet Östra Söderstörn)

 

Kontakt: Malin Wiklund, verksamhetsansvarig, Second Chance School, Tyresö

 

UFFE: Unga Funktionsnedsatta För Etablering, Samordningsförbundet Skåne Nordost.

Arbetslivsinriktad rehabilitering för unga personer som omfattas av LSS med aktivitetsersättning.

UFFE handlar om allas rätt att på lika villkor få delta i arbetslivet. Delaktighet och riktig lön för utfört arbete ska vara en självklarhet.

UFFE-processen drevs under tre år från hösten 2011. Under denna period gick 64 procent av deltagarna från aktivitetsersättning till anställning med lön - eller till studier.

Målgruppen var personer mellan 19-29 år med psykiska funktionsbegränsningar som utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd. De hade beviljad aktivitetsersättning från Försäkringskassan och samtidigt beslut om insats i form av daglig verksamhet (personkrets 1 och 2) enligt Lagen om Stöd och Service, LSS).

Metodiken är supported employment, som modell för arbetslivsinriktad rehabilitering.

(Samordningsförbundet Skåne Nordost omfattande kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla. Osby och Östra Göinge)

Kontakt: Monia Wendel, Enhetschef Avdelningen för sjukförsäkringen, Försäkringskassan Skåne Nordost och Blekinge.

 

 

 

 

• • • Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?