MARS 2015

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/mars2015
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

It´s all about bra Arbetsmiljö

Finsams frukostmöte 31 mars 2015

Om ramar, roller och risker i den psykosociala arbetsmiljön

Hur planerar och organiserar vi för att skapa en bra arbetsmiljö?

De senaste åren har fokus på den psykosociala arbetsmiljön ökat - det vill säga intresset för hur organisatoriska och sociala förhållanden på arbetet påverkar hur vi mår och hur vi jobbar.

Allt oftare kommer rapporter om arbetsrelaterad ohälsa och att det påverkar både produktion och lönsamhet. Verksamheter består av människor. De mår som människorna mår: bristande underhåll av mänskliga resurser är i förlängningen kostsamt.

Medverkan: Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket, Linköping. 

”Människan är den bästa och viktigaste resursen. Därför är arbetsmiljö både en samhälls- och en hjärtefråga."

 

Här finns Jennie Karlssons presentationsbilder (länk till pdf)

 

Arbetsmiljöverkets publikationer och föreskrifter kan beställas från verkets webbplats: www.av.se/publikationer/
De kan också laddas ner som pdf (se nedan).

ASF - Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer.

Dessa AFS rekommenderades av Jennie Karlsson:

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  
Nedladdningsbar pdf finns här 
 

ASF 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs. Det gäller att så tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare.
Nedladdningsbar pdf finns här

 

------Publikationer-----

Arbetsmiljöansvar - för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Många arbetsgivare utför arbete på platser där de har svårt att i tillräcklig utsträckning påverka och ta ansvar för arbetsförhållandena. Exempel är administrativa tjänster, varudistribution och hemtjänst. 

Men som arbetsgivare har du alltid huvudansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön, oavsett var personalen arbetar. Vid den här typen av arbete är det särskilt viktigt att du som arbetsgivare noggrant planerar och följer upp arbetet.

I den här vägledningen lyfter vi fram arbetsgivarens ansvar och hur det ansvaret förhåller sig till skyldigheterna för den som hyr in personal eller råder över ett arbetsställe. Vägledningen innehåller checklistor för olika ansvarsområden.
Nedladdningsbar pdf finns här.

ADI 688 Förebygg arbetsrelaterad stress

För att ha en frisk arbetsplats är det viktigt att förebygga arbetsrelaterad stress. Här hittar du information om hur du kan förebygga stress i arbetet.
Nedladdningsbar pdf finns här

ADI 575 Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter  om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. 
Nedladdningsbar pdf finns här
 

H351 Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress

Utifrån stressforskningen vet vi att många förhållanden i arbetsmiljön kan innebära stor påfrestning för den anställde i form av stress. Det kan uppstå när de krav och förväntningar som den anställde utsätts för är större än vad hon eller han förmår, eller vid understimulering vilket alltför monotont arbete innebär. Detta kan ge effekter både i form av minskad produktivitet och ohälsa.

Den här skriften visar hur du på ett enkelt sätt kan arbeta systematiskt för att motverka stress. Vi ger exempel på de psykosociala riskkällorna och tänkvärda tips för att förebygga eller åtgärda dessa.

Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, ingår som bilaga i boken.

Boken vänder sig till arbetsgivare, skyddsombud och alla som arbetar med eller är intresserade av arbetsmiljöarbete.
Nedladdningsbar pdf finns här