MARS 2020

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/mars2020
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MARS 2020

Finsams frukostmöte fredagen den 6 mars 2020. 

De är ReKo på jobbet!

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppdrag är att koordinera arbetet inom vården när det gäller utredning, behandling och rehabilitering för de patienter som är sjukskrivna - och de som riskerar att bli sjukskrivna.

För patienten blir ReKo det trygga stödet med kunskap och kontakter. ReKo kan tillsammans med patienten kartlägga dennes behov. På så sätt kortas vägen till rätt hjälpinsats –som arbetsterapi, sjukgymnast, samtalsstöd och olika skolor.

”Vi ska se helheten kring patienten – och på så sätt underlätta och stimulera återgång i arbete”

Med sitt kontaktnät kan Reko koppla ihop så att flera aktörer runt patienten samarbetar. Det kan vara arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Målet är att patienten snabbare ska kunna återgå till arbete.

På Gotland finns rehabkoordinatorer på alla vårdcentraler, smärtenheten och psykiatrin.

Medverkan: Pernilla Mellin, Kajsa Carlsson och Jessica Westerlund

Sök