Förbundets medlemmar

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/medlemmar
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Förbundets medlemmar

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007, med stöd av Lagen 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region/landsting.

 

Medlemmar
Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland med de primär- och landstingskommunala uppdragen på Gotland. 
 
Medlemssamråd
Samordningsförbundet leds av dess styrelse. Denna styrelse ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Minst ett medlemsråd ska genomföras årligen.
 
 
Medlemmarnas utsedda representanter
Eva Nypelius, Region Gotland
Amer Baalbaki, Arbetsförmedlingen
Johanna Odelmark, Försäkringskassan

 

Sök
FÖRBUNDSORDNING