Förbundets medlemmar

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/medlemmar
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Förbundets medlemmar

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007, med stöd av Lagen 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region/landsting.

Medlemssamråd 2020

Medlemssamråd genomförs den 17 november, 2020.
Tid: 11.00 -12.00
Mötet sker digitalt.

 

Medlemmar
Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland med de primär- och landstingskommunala uppdragen på Gotland. Region Gotland har också ett utökat regionalt utvecklingsansvar.
 
Medlemssamråd
Medlemssamrådet är inte beslutande eller styrande.
 
Samrådet kan ses som ett möte för utbyte av information - både om förbundets inriktning och aktuella frågor och prioriteringar hos parterna.
 
Andra frågor att ta upp är resultat, hur samverkan fungerar, hinder för samverkan samt budgetförutsättningar
 
Minst ett medlemsråd ska genomföras årligen.
 
 
Medlemmarnas utsedda representanter
Eva Nypelius, Region Gotland
Amer Baalbaki, Arbetsförmedlingen
Johanna Odelmark, Försäkringskassan

 

Sök
FÖRBUNDSORDNING