NINA och PETER RUNG

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/nina&peter2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Mäns våld mot kvinnor och Huskurage - frågorna som måste tas på större allvar

"All förändring börjar med ett steg i rätt riktning"

En föreläsning om våld i relationer och framför allt de bakomliggande mekanismerna.

Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt upprepat våld i nära relationer, av en partner eller en före detta partner, än att män gör det. När män utsätts för våld är gärningsmannen oftast okänd och brottet sker oftare på allmän plats.

Förutom att vara ett allvarligt brott är våld i relationer också ett stor folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna där vi har ett ansvar att ingripa. Men för detta kan det krävas kurage och mod.. 

Enligt forskning är ev an svårigheterna kring civilkurage att man är rädd för att ha fel. Men det är ju egentligen det bästa som kan hända - det  vill säga att inget har hänt

Nina Rung är kriminolog och genusvetare. Hon har mångas års erfarenhet av att arbeta med frågor om våld och kön samt förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och våld i nära relation. På Gotland har Nina Rung tidigare föreläst om stöd och behandling till barn som utsatts eller bevittnat våld.  

*****

Modern och jämställd kompetensförsörjning - hur får vi till den?

Peter Rung har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen, implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete samt machokultur.

Peter Rung står tillsammans med Nina Rung bakom Huskurage, en landsomfattande organisation inom våldspreventivt arbete.

Under förmiddagen kommer Peter Rung att leda ett seminarium och workshop kring moderna och jämställd kompetensförsörjning. detta sker i samarbete med Kompetenta Gotland och Teknik College Gotland. 

OBSERVERA! Information om detta finns här, och i spalten till höger.

*****

Relationsvåld – från misstanke till omtanke 

Region Gotland, FinsamGotland, och Länsstyrelsen vill med denna inbjudan erbjuda en föreläsning om att förebygga, upptäcka och motarbeta våld i hem- och boendemiljö. 

Föreläsningen riktar sig till bostads- och hyresvärdar, myndigheter, fastighetsaktörer samt hotell- och campingbranschen. 

Inbjudna arbetar med platser där människor bor. I sitt arbete har mång utvecklat en magkänsla för när något inte står rätt till. Det går inte alltid att sätta fingret på men den finns där. För att kunna omvandla misstanke till omtanke krävs kunskap och verktyg. 

 

Nina Rung, en av landets ledande experter på relationsvåldsproblematik. 

OBSERVERA! Information om detta finns här och i spalten till höger

Sök
Relationsvåld

RegionGotland, FinsamGotland och Länsstyrelsen arrangerar denna föreläsning om att förebygga, upptäcka och motarbeta våld i hem- och boendemiljöer. 10.00-12.00 den 8 oktober, under ledning av Nina Rung.

Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län

Utbildningsdag jämställdhet

Ett samarbete mellan FinsamGotland, Teknikcollege Gotland och Kompetenta Gotland. 9.00-12.00 den 8 oktober. Under ledning av Peter Rung

         Kompetens Gotland, Teknik college Gotland, FinsamGotland