NOVEMBER 2019

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/nov2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

NOVEMBER 2019

FINSAM:s frukostmöte den 8 november  

Om integration och Vuxkomp

VAD HÄNDER PÅ ARBETSMARKNADESENHETEN?

Region Gotlands arbetsmarknadsenhet har ett brett uppdrag som berör många. Målet är att ge stöd för människor att komma till arbete, studier och att bli del i ett sammanhang i samhällsbygget.

Här finns integrationsenheten: Vad gör man där i november 2019? Hur ser målgruppen ut och vilka är utmaningarna? ”Det kommer väl inga flyktingar nu?”

Här finns också Vuxkomp – en för året ny samverkan kring personer som söker ekonomiskt bistånd. I arbetet deltar socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Och detta är en modell som gör stor skillnad: ”Jag trodde aldrig att jag skulle bli kallad på anställningsintervju...”

 
Medverkan: 
Jenny Lennhammar, enhetschef. 
Eva Flemming, integrationsenheten
Latifa Rachidy, integrationsenheten
Lena Jonasson, Vuxkomp
Lena Wahlberg, utvecklingscoach, Vuxkomp
Bengt Carlenfors, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen/Vuxkomp
Gunilla Ericsson, socialhandläggare, stöd- och försörjning, Vuxkomp
 

 

Plats: Hörsalen, Vuxenutbildningen, Visby, Gesällgatan 7. (fd Kompetenscentrum)
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00.
FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
Anmälan: