OM FINSAM PÅ GOTLAND

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/omfinsam
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FinsamGotland: Två myndigheter och tre förvaltningar i samverkan

FinsamGotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning.

Målet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.


FinsamGotlands målgrupp är personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de samverkande parterna.

.

Människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar lätt i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen. Detta kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser.

.

Genom att samordna de ekonomiska resurserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. Myndigheterna tar ett samlat ansvar för insatserna. På så sätt skapas möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.

.

Samordningsförbundet Finsam är ett resultat av Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Svensk författningssamling 2003:1210, www.riksdagen.se

 -------------------------------------------------

Vad har hänt? - Vad är på gång?

Här finns FinsamGotlands verksamhetsplaner och årsredovisningar.

Vem och Vad?

Styrelse, utvecklingsgrupp, kompetensgrupp och kansli.

Vem som är vem och vem som gör vad beskrivs under dessa rubriker.