Onsdagen den 7 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/onsdag
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Onsdagen den 7 juli

Onsdagen den 7 juli talar Centerpartiets partiledare, Maud Olofsson från Almedalens scen klockan 19.00 – 20.00.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan  

08:00 - 09:30 Hjärnkoll på hälsa - slå hål på myterna om psykisk ohälsa

Plats: Visby Kaffe & Chokladaffär, Hästgatan 10 A
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP
Folkhälsoministern berättar om myterna runt psykisk sjukdom som vi friska har. För psykisk sjukdom kan väl inte drabba mig? Det får ju bara dom? I själva verket har var fjärde svensk någon någon typ av psykisk ohälsa. Det handlar om människovärde och attityder.

08:00 - 09:00 Ett mångsidigt företagande behövs inom vård och social omsorg

Plats: Café Amalia, Hästgatan 3
Arrangör: Famna - branschorganisationen för non profit vård och social omsorg

Företagande inom vård och social omsorg är mer mångsidigt än vad som brukar framgå när man talar om näringslivet. Varje dag produceras välfärdstjänster av ideella föreningar, allmännyttiga stiftelser, kooperativ m.fl. som skapar värden och har vinst som medel - dessa behöver synliggöras i debatten.

09:00 - 16:00 Ingen är perfekt. Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Dags att förändra Sverige!

Plats: Visby hamn, Skeppsbron
Arrangör: Handikappförbunden
Ingen är perfekt. Alla är olika och har olika behov. Varför bygga samhället fel från grunden? Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Ta del av Handikappförbundens perspektiv och erfarenheter. I vårt tält på Skeppsbron samlas en rad handikappförbund för information, samtal och debatter.

09:00 - 10:30 Långtidsarbetslöshet - hur möter vi bäst utmaningen?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO

På seminariet presenterar Anna Angelin sin avhandling Den dubbla vanmaktens logik, där levnadsförhållanden bland 70-talister som drabbades hårt av 1990-talskrisen studerats. Därefter diskuteras frågan om långtidsarbetslöshet vidare: Hur ser en arbetsmarknadspolitik ut som kan möta dessa?

09:30 - 10:30 Jobba inom psykiatrin - blir man knäpp då?

Plats: Hästgatan 10 (Visby Kaffe och Chokladaffär)
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP
Sköterskan Ratched från filmen Gökboet spökar fortfarande för psykiatrin. Hur rekryterar vi personal med både hjärna och hjärta och hur blir psykiatrin ett attraktivt arbetsfält? Utvecklingen inom psykiatrin har gått fram med stormsteg de senaste åren och i dag är vi långt från Gökboets miljöer och behandlingsmetoder. Rekrytering av kompetent personal är dock alltid en utmaning och tillsammans med olika yrkesföreningar diskuterar vi hur psykiatrin ska kunna bli ett mer attraktivt arbetsfält.

10:00 - 12:00 Centerpartiets seminarium och pressträff - "Samhällsuppdrag: Bekämpa ungdomsarbetslösheten"

Plats: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen
Arrangör: Centerpartiet
Centerpartiet bjuder in till samtal för att lösa knutarna kring ungdomsarbetslösheten. Deltagande parter är de som har ett speciellt ansvar och kan bidra med konstruktiva lösningar.

10:00 - 12:00 …Om jag bara hade fått hjälp tidigare… – om ADHD

Plats: Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Janssen-Cilag
Var fjärde person som sitter i fängelse har ADHD. Hur många av de drabbade skulle kunna leva ett vanligt liv med en social utveckling utan kriminalitet eller andra problem, om de redan som barn fått veta att de har ADHD och fått det stöd de behöver?

10:00-11:00 Läs-, skriv- och räknesvårigheter - vad måste göras. Aktuell info och frågestund.

Plats: Hamnplan, Handikappförbundens tält
Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS
Att ha läs-, skriv- och räknesvårigheter kan orsaka allvarliga funktionshinder i vardagen. Vi redogör för nya rön vad gäller kognitiv tillgänglighet, möjlighet att få hjälpmedel och situationen i skolan. Vi avslutar med diskussion om vad som måste göras och ger möjlighet till samtal och frågor.

10:00 - 11:50 Särbegåvade sökes till stallet

Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39
Arrangör: Social Venture Network
Vad händer när personer med funktionshinder arbetar med hästar? Kan det bli vägen till arbete och gemenskap? Stallkraft finns på Värmdö, och erbjuder personer med funktionshinder arbete i stall. Stallkraft är ett utvecklingsprojekt som blivit en verksamhet.

10:30 - 11:30 Tokig på jobbet och Hjärnkoll. Psykosocial arbetsmiljö och attityder till psykisk ohälsa!

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Europeiska socialfonden i Sverige. SPeL
Hur är synen på psykisk ohälsa i arbetslivet? Diskussion med myndigheten Handisam som samordnar Hjärnkoll, en kampanj med syftet att diskutera synen på psykisk ohälsa. Samtidigt har projektet projekt Öppna Vägar skapat en utbildning i psykosocial arbetsmiljö, testad på flera arbetsplatser.

10:30 - 11:30 Nuläget på arbetsmarknaden

Plats: Hamngatan 3 hos TRR
Arrangör: TRR Trygghetsrådet TRR Trygghetsrådet presenterar och diskuterar läget på arbetsmarknaden för tjänstemän. I panelen deltar Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR, Christer Ågren Vice VD, Svenskt Näringsliv och Helena Hedlund, kanslichef PTK.

10:30 - 12:00 Kooperativt företagande -  framtidens företagande

Plats: Union konsults lokal, S:t Hansgatan 41
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
De kooperativa företagen drivs på ett stabilt, säkert och tryggt sätt för anställda, kunder och arbetsgivare. De har större motståndskraft mot svängningar i ekonomin, är därför framtidens sätt att driva företag. Sveriges kooperativa experter berättar varför, och politiken diskuterar hur.

11:00 - 12:00 Vården behöver anställa - är de unga intresserade? Framtidssnack med en ung centerpartist

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Vårdförbundet Stora pensionsavgångar väntar i vården. Utifrån en ny undersökning om ungas inställning till vården samtalar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund med Magnus Andersson från Centerpartiets Ungdomsförbund. Hur ser unga på att arbeta i vården? Tror unga att de får en sämre vård än andra?

11:00 - 12:00 Får barnen titta på killen i rullstol?

Plats: Donners Plats
Arrangör: RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

RBU utmanar attityder och fördomar i ett samtal om synen på människor med funktionsnedsättning.

11:30 - 12:30 Stimulera fler och växande sociala företag

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Arbetsförmedlingen Ett seminarium  om Arbetsförmedlingens engagemang kring uppdraget att utveckla fler och växande sociala företag. Hur kan arbetsförmedlingen med ordinarie program och insatser samt via arbetet med ESF-projekt stödja detta viktiga arbete?

11:30 - 11:45 En ny handikappolitik? Ungdomsförbunden ger besked.

Plats: Hamngatan, Skeppsbron
Arrangör: Föräldrakraft, www.foraldrakraft.se Vad vill SSU? Jytte Guteland, förbundsordförande, frågas ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Arrangör: Föräldrakraft.

12:00 - 12:45 Samtal om ungdomar och arbetslöshet

Plats: Sankt Hansgatan 41
Arrangör: Rådhusgruppen City
Under 2010 är arbetslösheten rekordhög för ungdomar. För många ungdomar blir det en lång tid för etablering på arbetsmarknaden och det kan gå många år innan man får ett fast arbete. Under seminariet diskuteras förutsättningarna för ungdomar att få fotfäste på en arbetsplats och vad som går att göra för att förbättra ungdomarnas förutsättningar.

12:30 - 13:00 Centerpartiet frågas ut om handikappförbundens tio krav på nästkommande regering

Plats: Visby hamn
Arrangör: Handikappförbunden
Kenneth Johansson i heta stolen. K-G Bergström frågar ut Centerpartiet om Handikappförbundens tio krav på nästkommande regering. Utfrågningen sänds direkt via webb-TV både textad och teckentolkad (!) Direkt efter utfrågningen hålls ett samtal med analys och debatt. Chatt på www.ingenarperfekt.se

12:30 - 13:30 Möten påverkar och gör skillnad, polisen hjälper unga arbetslösa med utländsk bakgrund till arbete.

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Polismyndigheten i Stockholms län och Europeiska socialfonden
Hur kan man hjälpa fler långtidsarbetslösa unga kvinnor och män med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden? Polisens projekt Spira Stockholm är ett exempel på hur man kan påverka normer och värderingar både inom och utanför en myndighet.

12:30 - 13:45 Är du nyfiken på socialt ansvar? Ett samtal om CSR

Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39
Arrangör: SVN Sweden
Ett lunchsamtal om SVNs hjärtefrågor om klimat, miljö, ekonomi, etik, mångfald och socialt ansvar. Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

13:00 - 15:00 Ekonomisk tillväxt är inte ett mått på samhällsutveckling.

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: SERUS ekonomisk förening
Kommuner och landsting har ett brett uppdrag att förbättra samhällsutvecklingen. Vilken utveckling är det vi eftersträvar, och hur mäts den? Demokrati och folkhälsa är minst lika viktiga indikatorer på framsteg som ekonomisk tillväxt. Hur kan samhällets sektorer tillsammans främja utveckling?

13:00 - 14:30 Från sjukpension till arbete - så kan kroniskt sjuka komma tillbaka till yrkeslivet

Plats: Strand Hotel, frukostrummet
Arrangör: Norrlands Universitetssjukhus, IHE och BiogenIdec
Tack vare biologiska läkemedel kan personer med den neurologiska sjukdomen MS nu leva ett betydligt mera aktivt liv. Istället för sjukskrivning öppnas dörren till arbetsmarknad och samhället kan spara stora pengar. Diskussion och debatt kring en studie gjord av Norrlands Universitetssjukhus och IHE.

13:00 - 14:00 Men jag då? Vem ser de som inte vill ses?

Plats: Strand Hotel, lokal Enholmen
Arrangör: Håbo kommun 

Idag talas om en skola för alla, individualiserad undervisning där alla får plats. Men är det verkligen så, vem ser den som inte vill ses? Idag består skolan av många elever med funktionsnedsättningar av olika karaktär. ADHD de syns och får ofta uppmärksamhet men elever inom autism som inte syns?

13:30 - 15:30 CSR - framtidens utmaningar och lösningar.

Plats: Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet
Arrangör: CSR Sweden
Hur ser företagen kommande utmaningar? Hur vill de vara en del av lösningen och vad gör de praktiskt kring detta? Träffa företag och inbjudna politiker och var med i diskussionen om företagens ansvar och engagemang i samhället.

14:00 - 15:00 Är alla självmord psykiatrins fel?

Plats: Visby Kaffe & Chokladaffär, Hästgatan 10A
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP
Är man psykisk sjuk får man inte dö. Samhället har nära nog nolltolerans när den psykiatriska vården fungerar mindre väl. Att en eller annan operation misslyckas kan vi däremot acceptera. Men kan allt skyllas på psykiatrin? Vilka andra borde bidra till vår psykiska hälsa?

14:00 - 16:00 Har grannarna svaren på jobbkrisen?

Plats: Donnerska huset, sal 325
Arrangör: Norden i Fokus och Nordens Välfärdscenter
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högst i Norden. Finns svaren på jobbkrisen i grannländerna, där flera av alliansens och oppositionens åtgärder redan har provats? Sven-Erik Österberg (s) och Per Schlingmann (m) möter nordiska experter. Sanna Rayman och Katrine Kielos kräver svar på dina frågor.

14:00 - 16:00 Arbetsförmedlingen till historien eller mot framtiden?

Plats: Knägränd 2
Arrangör: Fackförbundet ST inom Arbetsförmedlingen
Har arbetsförmedlingen en framtid eller ska den förpassas till historieböckerna? Arbetsmarknaden, en fri marknad eller gemensamt ansvar? Vad styr arbetsmarknadspolitiken i framtiden?

14:00 - 15:30 Så blir fler unga anställda!

Plats: Högskolan på Gotland, E30
Arrangör: Västsvenska Industri- och Handelskammaren

Tre av fyra ungdomar har jobb. Att få med också den fjärde hänger på företagens inställning, effektivare regler och ungdomarnas egna attityder. Panelsamtal om hur vi matchar ihop dagens ungdomar med arbetsmarknadens behov.

14:00 - 16:00 Vi vill tjäna pengar på dig som inte är helt normal

Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39
Arrangör: Social Venture Network
Har människor med funktionsnedsättning verkligen en plats på arbetsmarknaden? Varför är frågan inte mer synlig i årets valrörelse? Var står dina politiker? Dagens politiska gäst utfrågas. Ställ dagens politiska gäst mot väggen.

15:00 - 16:30 Den nya sjukförsäkringen – vad kan förbättras?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Sveriges läkarförbund
Det har gått två år sedan fasta tidsgränser infördes i sjukförsäkringen. För att undvika oönskade effekter av tidsgänserna, har en del ändringar i regelverket gjorts. Syftet att undvika långvariga och passiva sjukskrivningar är positivt, men hur har reglerna fungerat i praktiken? Vilka erfarenheter har de olika aktörerna av den nya sjukförsäkringen? Vad är bra? Vad kan förbättras?

15:00 - 16:30 Europa sparar och arbetslösheten är hög - vad betyder det för EU:s framtid?

Plats: S:t Hansgatan 41
Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning
I spåren av finanskrisen stiger underskotten i Europa i takt med att både räddningsaktioner och högre arbetslöshet ska betalas. Klarar EU i detta klimat av besparingar, hög arbetslöshet och låg tillväxt att vidta nödvändiga reformer för att återställa tillväxt och sysselsättning?

15:00 - 16:00 Best of arbetslivsanknytning – naturvetarstudenter ger exempel, studentpolitiker kommenterar

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Naturvetarnas Studentråd
Naturvetarnas Studentråd har undersökt arbetslivsanknytningen på högskolornas naturvetenskapliga utbildningar och resultatet är nedslående, men det finns ljusglimtar. Seminariet visar konkreta exempel på hur studenter fått möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Sen säger panelen sitt.

15:00 - 16:30 Utveckling <> Trygghet

Plats: S:t Lars ruin
Arrangör: Unionen
Hur möter vi de utmaningar som finns för framtidens arbetsmarknad och framtidens arbetsliv? Hur bidrar trygghet till utveckling och hur bidrar utveckling till trygghet?

15:00 - 16:00 Framtidens psykiatri

Plats: Hästgatan 10 (Visby Kaffe och Chokladaffär)
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP
Ett visionärt samtal om den svenska psykiatrin i dag och i morgon. Vart vill vi - och varför? Vad kan bli bättre och hur når vi dit? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från andra länder?

15:00 - 16:00 Företagens sociala ansvar - vad betyder CSR i verkligheten?

Platsbeskrivning: Globala Mötestorget, Donnersgatan
Arrangör: Rädda Barnen, Sida, Exportrådet 
Företagens sociala ansvar ökar i kapp med globaliseringen. Vem vill köpa blusar som tillverkats av sju-åringar? Eller fina joggingskor som producerats av människor som inte har löner de kan leva på - och som arbetar i farlig miljö? Samtal mellan Rädda Barnen, Sida och Exportrådet.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan


Sök