ONSDAG FRUKOST 6/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/onsdag2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen


Onsdag frukost   UTVECKLING OCH ARBETSMARKNAD FÖR FLER Mentorskap och sociala företag ger nya jobb

ONSDAG 6 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.
Frukost serveras från 7.30.

UTVECKLING OCH ARBETSMARKNAD FÖR FLER

En utmaning för välfärden är den tu-delning som sker på arbetsmarknaden. Ett ”vi och dom” mellan dem som har möjlighet att få en anställning och de som befinner sig i ett utanförskap. Här behövs verktyg som underlättar för arbetsgivare.

Hur kan vi skapa nya jobb? Riktiga jobb för grupper som har svårt att komma in – eller tillbaka – till arbetsmarknaden! Vilka stöd, kunskap och verktyg behöver arbetsplatserna för att ge fler möjlighet till jobb?

Välkommen till ett frukostmöte om hur sociala företag och ansvarstagande kan vidga arbetsmarknaden.

 
Medverkan:
 
Mentorskap  - Att utveckla tillsammans
Linda Nihlén, projektledare och kontaktperson
Melina Myrbäck,  utbildningsledare
Josefine Hollsten, utbildningsledare
 
Socialt företagande - Östra Södertörn
Annica Falk, verksamhetsutvecklare

Frukostseminariet utgår från två goda exempel:

Mentorskap –Att utvecklas tillsammans

I Västra Götaland ger utbildningen ”Mentorskap – att utvecklas tillsammans” stöd till arbetsplatser och bygger bättre kontaktyror mellan näringsliv och myndigheter.

Att bli mentor innebär att arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten.

Vinsterna är bland andra:

  • Ökad goodwill på marknaden
  • Bidra till ett socialt hållbart samhälle
  • Minska utanförskapet
  • En samhällsekonomisk vinst
  • Utveckla er arbetsplats genom mångfald
  • Möjlighet till medarbetarutveckling
  • En människa får en ny chans i livet

De sex samordningsförbund som gemensamt driver Mentorskap är:
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Samordningsförbundet Göteborg Nordost
Samordningsförbundet Göteborg Väster
Samordningsförbundet Hisingen Delta
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås

Kontakt: Linda Nihlén, Projektledare, Mentorskap - Att utveckla tillsammans

Sociala företag som gör skillnad

På Östra Södertörn har nytänkade lett till att 60 nya jobb och 280 arbetsträningsplatser skaptas på kort tid genom arbetsintegrerande sociala företag. I dessa företag har de flesta medarbetarna egen erfarenhet av arbetslöshet eller långa sjukskrivning. De sociala företagen ger möjlighet att arbeta utifrån egna förutsättningar för att så småningom kunna försörja sig själva.

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Genom de sociala företagen får de en möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar för att så småningom kunna försörja sig själva.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har gjort en långsiktig satsning på detta område.

Kontakt: Annica Falk, för socialt företagande på Samordningsförbundet Östra Södertörn

 

• • • Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
SOCIALT FÖRETAGANDE- Östra Södertörn

Läs mer om Sociala företag som gör skillnad i NNS skriftserie 2016-1, sidorna 116-122

Läs mer om Sociala företag som gör skillnad i NNS skriftserie 2016-1, sidorna 116-122.

Här kan skriften beställas eller laddas ner som pdf.