ONSDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/onsdag2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ONSDAG FRUKOST

Onsdag den 4 juli klockan 8.00 - 8.50 SAMVERKAN KRING INTEGRATION I PRAKTIKEN Alla behövs och har kompetens som kan ge jobb

ONSDAG 4 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Varje flykting och ensamkommande har sin egen historia. Där kan också finnas krigsrelaterade erfarenheter som leder till trauman och ångest.

Men alla har också drömmar, idéer och kompetens. Hur kan detta tas tillvara? Hur kan vi stötta nyanlända och utlandsfödda att komma ut i arbete eller studier?

Vägen till arbete, studier och självförsörjning är sällan rak för ensamkommande och flyktingar. Förutsättningarna är olika men alla genomgår en förändring som kan liknas vid en livskris. Krigsrelaterade minnen kan leda till psykisk ohälsa. Att lära sig ett nytt språk är en utmaning.

Hur kan samverkande myndigheter, civilsamhället och näringslivet samarbeta kring integration?

Frukostseminariet utgår från två exempel: Avanti i Malmö och Balder Premiär i samordningsförbundet Insjöriket (Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.)

 

Medverkan:
Tristan Troby, projektledare, Balder premiär
Roya Havtash, Balder premiär
Marcus Hermansson, VD, Business Performance
Tommy Malmstedt, Enhetschef, Malmö stad
Yerk Liveröd, Avanti, Rektor Malmöstad
Petra Johannesson, Avanti, Sektionschef, Arbetsförmedlingen
Moderator: Anne-Marie Larsson, samordningsförbundet Södertälje och vice ordförande i Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

 

BALDER PREMIÄR

Målgruppen för Balder Premiär är nyanlända/utlandsfödda unga vuxna, med låga kunskaper i svenska språket. Här samverkar myndigheter med ett näringsliv som vill utveckla arbetssätt, bygga kundservice och stärka varumärken.

När en deltagare kommer till projektet sker en kartläggning, för att få klarare vilken inriktning som ska ligga i fokus. Projektet omfattar coachning och stöd i kontakter med myndigheter. Integrationsverksamhet och gruppaktiviteter ingår och kan ligga parallellt med SFI, etableringsplan och annan verksamhet.

Projektets personal kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och samarbetar med näringslivet genom Business Performance och deras nätverk av företag i Västsverige.

Balder premiär drivs i samverkan mellan Samordningsförbundet Insjöriket och näringslivet med stöd från från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor Syftet är att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna, med låga kunskaper i svenska språket, ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagarna. Dessa kommer från Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

AVANTI

Avanti i Malmö riktar sig till personer med krigsrelaterade trauman eller migrationsstress med PTSD-liknande symptom (Posttraumatiskt stressyndrom). Med individen i centrum anpassas insatser, behandling och arbetslivsinriktade insatser.

Genom samordnad, sammanhållen planering med individen i centrum och genom att parallellt erbjuda anpassad SFI, arbetsförberedande insatser, hälsofrämjande insatser samt behandlingsinsatser genom Röda Korset eller inom Region Skåne, underlättas vägen till arbete, studier och självförsörjning.

På Avanti arbetar arbetsmarknadssekreterare, kurator, friskvårdskonsulent, arbetsförmedlare, SFI-lärare, modersmålslärare, sjuksköterska och läkare.

Verksamheten, som tidigare hette PTSD-center, delfinansieras av Finsam och sker i samverkan mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen 2018. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?