PARAPLYNÄTVERKET

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/paraply
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Under samma paraply 

Det gotländska Paraplynätverket samlar FinsamGotlands projekt och projekt som drivs med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) och Leader på ön.

Nätverket är en tankesmedja i ordets bästa bemärkelse, som samlas sex gånger om året för att för att utbyta erfarenheter och information. Denna gotländska modell uppmärksammas nu på nationell nivå som ett gott exempel.

Finsam och Europeiska Socialfonden administrerar och stödjer projekt som till viss del riktar sig till samma målgrupper - personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och riskerar att hamna utanför trygghetssystemen. Det gäller även Frälsningsarmén, LEADER och Coompanion.


LÄS MER OM ESF - och LEADER-PROJEKTEN I SPALTEN TILL VÄNSTER.

FINSAMGOTLANDS PROJEKT finner du här.

------------------------------------------------   

 

PÅ BILDEN (2012-05-30)

Övre raden:
Susanna Syversen Självklart, FinsamGotland
Bo Hansen Livskraft, ESF, Gotlands folkhögskola
Jan Svensson, Ungdomskraft, ESF och FinsamGotland
Camilla Leveau, Hansa Utbildning, rehabiliteringstjänster
Pia Dyvander-Johansson, FinsamGotland
Lars Björkqvist, Hela Livet, Frälsningsarmén
Lars Åkerlund,  Socialnämnden, Region Gotland
Johannes Hedlund, Enter, ESF, Gotlands folkhögskola
Stina Hansson, ASD/Aspie 2.0, ESF, Hansa Utbildning
Peter Fagerström, Hansa Utbildning
Birgitta Nylund, Finsams Utvecklingsgrupp, SOF, IFO

 

Sittande:
Susanne Svensson, Ungdomskraft, ESF och FinsamGotland
Lena Jonasson, Enter, ESF, Gotlands folkhögskola
Eva Jupiter, FinsamGotland
Sofia Nordström, Region Gotland, ledningskontoret
Susanne Johansson, Unga kvinnor, FinsamGotland