NYTT FRÅN PARTERNA

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/parterna
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Nyheter från parterna

Sammanställning av pressmeddelande och liknade från Finsams parter.

Lägst arbetslöshet på Gotland.

2018-09-12: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. I slutet av augusti var 342 000 personer arbetslösa, det är 16 000 färre än för ett år sedan. Nu minskar även antalet långtidsarbetslösa.

I likhet med förra månaden hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i augusti i Gotlands län, där den var 4,7 procent. Ytterligare fem län (Västerbottens, Norrbottens, Jönköpings, Hallands och Uppsala län) uppvisar arbetslöshetsnivåer under 6 procent.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med en sjunkande arbetslöshet i hela landet. För första gången sedan april 2015 minskar nu även antalet långtidsarbetslösa, som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i ett år eller mer. I slutet på augusti var de 147 000 personer, 2 000 färre än samma månad i fjol.

-----

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

2018-05-18 Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterar nu en gemensam avsiktsförklaring för ett förstärkt samarbete, för att underlätta övergången för den enskilde från sjukskrivning till arbete.

​I överenskommelsen rör personer som är sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

-----

Kampanj från Arbetsförmedlingen ska leda till fler jobb för personer med en funktionsnedsättning

2018-03-12 Med parollen Gör Plats ska Arbetsförmedlingen öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med stöd från Arbetsförmedlingen.

Kampanjen kommer att synas i tv, på bio, i annonser, i sociala medier och i utomhusannonser. Det finns även en kampanjsajt med information och tips för både arbetsgivare och arbetssökande.

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2016). Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. LÄS MER HÄR

-----

Kunskap om HBTQ+ för delaktighet, förtroende och omtanke

2018-02-21 Region Gotland har i samarbete med RFSL Gotland tagit fram ett gediget kunskapsmaterial om HBTQ+, för att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande. Länk:www.gotland.se/HBTQ

I materialet finns information och länkar till organisationer och användbara hemsidor. Här finns också filmer och poddar om HBTQ+ och normer. Länk:www.gotland.se/98341

LÄS MER HÄR

-----

Fortsatt lägst arbetslöshet på Gotland

2017-09-11 För tredje månaden i rad har Gotland lägst arbetslöshet i landet. Det visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för augusti 2017. LÄS MER HÄR

Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

2017-09-04 Om Försäkringskassan drar in en persons assistansersättning är det kommunen som tar över ansvaret för det stöd som personen kan få. Nu ska Försäkringskassan förbättra rutinerna vid överlämningen. LÄS MER HÄR

Fler kan få stöd digitalt 

2017-08-30 Från och med 4 september kan arbetssökande på Gotland välja att få stöd från sin arbetsförmedlare via telefon eller webb i stället för att besöka en arbetsförmedling. LÄS MER HÄR

Gotland hade lägst arbetslöshet i landet

2017-08-14 Under juli månad hade Gotland lägst arbetslöshet i landet med 2000 fler anmälda sommarjobb än året innan. Ett större antal ungdomar kom även i arbete. Läs mer här

Fortsatt stark arbetsmarknad

2017-08-14  I riket ligger arbetslösheten ligger kvar på 7,3 procent i juli. Samtidigt når Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag rekordnivåer när många nyanlända får sina uppehållstillstånd. Det gör att antalet arbetslösa ökar något. Läs mer här