PETER WÄHRBORG

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/peter
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

PETER WÄHRBORG

Peter Währborg är professor i beteendemedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet samt docent i kardiologi vid Sahlgrenska Akademin.

Utöver sin medicinska bakgrund är han sociolog, leg. psykolog (fil.dr) och leg. psykoterapeut med kommunikations- och systemteoretisk inriktning.

2010 valdes han in  som ledamot av Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Peter Währborg har tidigare varit chef vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Han har varit redaktör för flera böcker i ämnet stress.

Peter Währborg har också skrivit den skönlitterära kriminalromanen Hjärntransplantationen 1986.

 

Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

Stress och den nya ohälsan

Stress och den nya ohälsan
Författare: Peter Währborg