FINSAMS PRIS

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/pris
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

DE FICK FINSAMS PRIS 2020
-ett år som inte är som andra

Sedan 2013 har  FinsamGotland uppmärksammat inkluderande arbetsplatser och samverkansinsatser som betyder mycket för enskilda och utsatta grupper. Det sker även i år. 

 
Andra år har vi haft en högtidlig prisutdelning inför publik. Så blev det inte i år.
 

Måndagen den 30 november delades diplom och blommor ut vid en avskalad ceremoni. 

Fotograf: Tommy Söderlund

Såväl de arbetsplatser, arbetsledare som samverkansinsatser som utsetts till Finsams pris 2020 är föredömen som gör skillnad. Deras insatser har varit av extra särskilt stor betydelse under den pågående pandemin. 

 

Och pristagarna är:

FinsamGotlands pris till arbetsplats 2020: 

Imse Vimse, med vd Therese Lindström

Therese Lindström och hennes medarbetare är som företag ett föredöme, då de med stort engagemang tagit emot personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsplatsen ser bortom begränsningar och i stället till kompetenser och resurser. Genom att stötta och uppmuntra ägnar de tid till att handleda, följa upp, skapa struktur och förutsägbarhet så att medarbetarna blivit trygga och därmed fått tillbaka sin självkänsla.
Nominerad av Marie Löfstedt, SIUS-konsulent

 

FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande 2020
Nätverket Samverkan mot våld, 
med sammankallande Caisa Skoggren, Länsstyrelsen Gotland

Samverkan mot våld bildades år 2000, med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer. Den pågående pandemin har visat värdet i att nätverket med inarbetade rutiner hanterat de välgrundade farhågorna att fler riskerar att utsättas för våld då de isoleras i hemmet.

På Gotland har det genom nätverket funnits en kontinuerlig uppföljning mellan berörda aktörer kring utvecklingen. Snabbt infördes rutiner för lägesrapportering via digitala möten. 

Nätverket står också för nytänkande: Genom Caisa Skoggrens initiativ har en modell för processkartläggning med så kallade persona arbetas fram. I arbetet har en bred representation från myndigheter, insatser och civilsamhällets aktörer medverkat.

Persona Linda, en kvinna utsatt för våld i hemmet, har använts vid strategiska sammanhang – och uppdateras kontinuerlig. 

Modellen för processkartläggning kan sägas vara en lightversion av Tjänstedesign. Den har stor potential att avvändas för att ta fram fler persona – inte minst kopplats till Finsams verksamheter.

 

Tre hederspriser

FinsamGotlands hederspris 2020
Karina Hedengrahn, enhetschef, Korttidsenheten, Korpen

Karina är alltid öppen för att ge alla som vill jobba inom vården en chans till det. Hon ser till kompetensen och resurserna framför begränsningar. Karina har alltid jobbat för att skapa de bästa förutsättningarna. Det har varit en mycket bra planering samt förankring hos övriga medarbetare och handledare som har spelat en betydande roll. Med sitt öppensinnade ledarskap får hon människor att växa. Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen

--------------------

FinsamGotlands hederspris 2020
Lars Nordahl, administrativ chef på Wisbygymnasiet

Lars har under många år öppnat upp sin arbetsplats för olika personer som ha haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Lars har förmåga att se styrkorna hos en person istället för svårigheterna. Han vågar ge ansvar och utmaningar – vilket stärker personer att klara uppgifter de inte trodde var möjliga. Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen

--------------------

FinsamGotlands hederspris 2020
Johannes Hedlund, Verksamhetsledare JobbSam 2.0

Johannes har givit samverkan ett ansikte. Hans drivande ledarskap och kunskap om målgruppen har medfört att en klyfta i det gotländska samhället har fyllts och utanförskap har minskat. Nominerad av Emelie Arvidsson, socialsekreterare, stöd och försörjning Socialförvaltningen

..............

 
En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.
 
Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig. 

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. 

..............

Om priset

Finsams pris delades ut första gången 2013. Pristagarna utses - efter öppen nominering - under hösten av samordningsförbundets styrelse .