FINSAMS PRIS

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/pris
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

DE FICK FINSAMS PRIS 2017

Bo Eriksson, bygglovsenheten Region Gotland, tilldelades Finsams hederspris 2017,  för värdefull insats som bidrar till nytänkande.

Motiveringen lyder:

Se kraften! Bo Eriksson ser resurserna – inte hindren – hos personer som behöver anpassning och stöd på en arbetsplats.

Bo visar stor lyhördhet för dessa personers behov och har tillsammans med övriga medarbetare avsatt tid för handledning. Han skapar förutsättningar för individen att växa och utvecklas. Arbetsprövning och praktik har också lett till anställningar med lönestöd.

Bo Eriksson är ett föredöme som enhetschef. Han ser hur mångfald gynnar verksamheten och att det på sikt möjliggör resurser.

Nominerad av SIUS, Arbetsförmedlingen

--------

FinsamGotlands pris 2017 till arbetsplats för utmärkt mottagande vid arbetsträning tilldelas COOP Forum, Visby

COOP Forum har visat ett brinnande intresse och stor förståelse för individer med behov av stöd in mot arbete.

Man har haft en professionell inställning från start i samarbetet kring förberedande arbetsträning. All personal har bistått med ett positivt bemötande. Att också erbjuda arbetskläder, omklädningsrum och frukost gör att deltagarna känt sig välkomna i det sammanhang som arbetslivet innebär.

COOP Forum har även öppnat för att själva handleda personer, som övergått till mer omfattande arbetsträning. Vi vill särskilt nämna Therese Johansson och Therese Tofftén för deras insats som kontaktpersoner.

Nominerad av JobbSam, genom Johannes Hedlund.

--------

 
En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.
 
Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig. 

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. 

..............

Om priset

Finsams pris delades ut första gången 2013. Pristagarna utses - efter öppen nominering - under hösten av samordningsförbundets styrelse .

 

Sök