Projektnyckeln

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/projektnyckel
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Projektnyckeln

Projekten är basen för Finsam-arbetet, men att starta och driva ett projekt är ingen lätt sak.

Därför finns nu FinsamGotlands Projektnyckel.

Här kan man bland annat läsa om projekt som arbetsform, projektledarens roll samt förankring och kommunikation.

Projektnyckeln är framtagen av Jörgen Wessman, Gotlandsakademin för FinsamGotland.

Projektnyckeln finns här som nedladdningsbar pdf.