Avslutat: ReKo-psykiatrin

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/reko
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ReKo - Psykiatrin på Gotland

Nu finns ReKo vid psykiatrin på Gotland. Rehabkoordinatorn (ReKo) kopplas in när problemen är komplexa och inte enbart kan lösas via sjukvården. Enbart sjukskrivning ger inte en helhetslösning.

Projektet avslutades 2011-12-31.

Slutrapport finns som pdf i spalten till höger.

PROJEKTBESKRIVNING

Många sjukskrivningar löper risk att bli långdragna rehabiliteringsärenden. Missförstånd uppstår mellan patienter och myndigheter och myndigheter emellan. Sjukskrivningsprocessen är inte alltid synkroniserad mellan Finsams fyra parter, vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Psykiatrins ReKo ska ha en samordnande funktion på kliniken gällande sjukskrivning och rehabiliteringen. ReKo kan också agera lots för patienten samt vara klinikens kontakt mot interna och externa aktörer runt den sjukskrivne. 

Rehabkoordinatorns uppgift är att hjälpa patienten med kontakter kopplade till sjukskrivningen, både inom vården och gentemot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.  Vid dessa myndigheter finns också utsedda kontaktpersoner som samarbetar med ReKo.

Projektet pågår under 2011.

AKTUELLT!


 ReKo FÖR FÖRBÄTTRAD SJUKSKRIVNINGSPROCESS
Primärvårdens rehabkoordinatorer underlättar sjukskrivningsprocessen - såväl för patienten som för sjukvården och myndigheter.  Om detta skriver Marie Löfstedt i sin magisteruppsats Rehabkoordinator i primärvården inom Region Gotland – för en förbättrad sjukskrivningsprocess. LÄNK TILL UPPSATSEN.

.

DEN 7 JUNI KOM ANN-SOFI KARLSSON till Gotland för att berätta om TRIS - tidig rehabilitering i samverkan.

TRIS är knutet till Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Det är ett långsiktigt arbete för att stärka samverkan i rehabiliteringen av sjukskrivna personer och har resulterat i ett länsgemensamt arbetssätt där focus ligger på teamarbete. Modellen kallas "Rehabskelettet".

Ann-Sofie Karlsson mötte ReKo på Gotland samt FinsamGotlands styrelse och beredningsgrupp. Läs mer om TRIS här.

EXEMPEL - Så jobbar ReKo vid psykiatrin

ReKo:s uppgift är att se helheten kring patienten – och att samordna kontakterna med sjukvård, myndigheter och rehabilitering.

Det kan vara särskilt betydelsefullt för personer med neuropsykiatriska diagnoser, då dessa kan ha svårt att orka med ett vanligt arbete – samtidigt som man kan få svårt att passa in i dagens regelverk. Aspergers syndrom, ADHD eller social fobi är diagnoser som ofta medför långa sjukskrivningstider.

Huvuduppgiften för ReKo vid psykiatrin är att samordna möten mellan patient, myndigheter och vård - att dessa träffas och diskuterar tillsammans. Många av psykiatrins patienter har mycket svårt att själva ta dessa kontakter själva.

– Vården och regelverken måste haka i varandra så att patienten inte hamnar mellan stolarna, förklarar projektsamordnare Linda Benedicto. En patient med en komplicerad neuropsykiatrisk diagnos kan till exempel under en period behöva lägga all fokus på en terapibehandling – en förutsättning för att kunna gå vidare. Då gäller det att få förståelse för det hos försäkringskassa, arbetsförmedling eller socialtjänsten.

Läs mer om ReKo

Sedan 2010 finns ReKo (rehabkoordinatorer) vid alla vårdcentraler på Gotland. Detta nätverk har byggts upp i projektform, via Bra Sjukskrivning på Gotland (Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin). Läs mer om bra Sjukskrivning/ReKo här


Sök
KONTAKT

Karin Mörck är ReKo vid psykiatrin på Gotland.

Mobil: 070 44 77 349

Telefontid: Tis-tors 13.00-16.00

Psykiatriska kliniken

SLUTRAPPORT