Samtycke för remittent till Jobbsam

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/samtycke
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Samtycke vid remittering till Jobbsam

Samtycket på den här sidan ska användas av dig som är remitterar för ett deltagande i JobbSam. (Blanketten finns till höger på sidan)

En kopia av samtycket ska skickas in till JobbSam tillsammans med intresseanmälan. Även den som lämnar samtycket ska ha en kopia.

För mer information om JobbSam, se www.gotland.se/jobbsam.

För mer information om hur du aktualiserar till JobbSam. se Information om JobbSam till remitterande instans.

Varför behövs samtycke? 

VID EN AKTUALISERING till JobbSam behöver deltagaren godkänna att den remitterande parten får utbyta personuppgifter med JobbSam, vid Arbetsmarknads- och integrationsenheten hos Region Gotland.

DELTAGAREN SKA OCKSÅ ta ställning till om remittenten och Arbetsmarknads- och integrationsenheten får byta uppgifter med de andra samverkansparterna hos FinsamGotland (se nedan).

DETTA SAMTYCKE GÄLLER ENDAST i samtalen om JobbSam är rätt insats för personen som remitteras.

OM DELTAGAREN väljer att tacka ja till JobbSam kommer att nytt samtycke att skrivas mellan deltagaren och Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Detta samtycke gäller tills deltagaren avsutar sin tid i insatsen.

Viktigt!

DU SOM LÄMNAR SAMTYCKET bestämmer själv hur länge samtycket gäller och kan när som helst återkalla det.

DU SOM AKTUALISERAR måste försäkra dig om att den som ger samtycket, förstår vad det innebär och vilka som får utbyta information. Samtycket måste undertecknas för att vara giltigt.

Om JobbSam

JobbSam är en insats som finansieras av FinsamGotland, och är placerad hos Arbetsmarknads- och integrationsenheten vid Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning.

Genom JobbSam är samverkar också Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samt utbildning och arbetsliv, hälso- och sjukvård och socialförvaltningen från Region Gotland.