SEPTEMBER 2017

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/september2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SEPTEMBER 2017

Höstens första Finsamfrukost Jämställdhet: En fråga som angår alla! Fredagen den 1 september

Jämställdhet: En fråga som angår alla!

Vid höstens första Finsamfrukost vi bjuder på övergripande strategiarbete och ett praktiskt stödverktyg vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Alla, oavsett kön, ska få lika goda möjligheter utifrån individuella förutsättningar.

 

Caisa Skoggren medverkar i Länsstyrelsens arbete att ta fram en ny jämställdhetsstrategi för Gotland. Det handlar om inflytande, arbetsmarknad, utbildning och löner – samt hälsa och fysisk integritet.

Genuskompassen är ett verktyg i jämställdhetsarbetet, framtaget av samordningsförbunden i Göteborg. Genom att analysera rapportering av insatser kunde man se att män och kvinnor erbjuds olika stöd olika stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Män remitteras oftare till aktiva insatser som ska leda till arbete och kvinnor till mer behandlande insatser.

 
MEDVERKAN: 
Caisa Skoggren, Jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Gotlands län
Hanneke Seljee Svedberg, Genuskompassen, Samordningsförbundet Göteborg Väst.