SEPTEMBER 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/september2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SEPTEMBER 2018

Finsams frukostmöte september 2018

Ett frukostmöte kring Tjänstedesign som arbetsmetod. Vilka samhällstjänster möter Persona Anna?

Tjänstedesign är en metod som visar vilka samhällstjänster som ”Persona Anna” mötte när hon insjuknade i utmattning. Följ med på hennes kundresa genom systemen.

”Det gäller att hitta bromsen och fånga signalerna”

 
Persona och kundresa
I Värmland har kommuner, landsting och Försäkringskassan använt tjänstedesign för att motverka och förkorta sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.
Som en del i detta arbete har en kundresa och en så kallad persona tagits fram. Personan ska ge de involverade aktörerna en samsyn kring behov, drivkrafter och beteenden. Kundresan utgörs av personans resa genom systemen.
 
Detta frukostmöte är ett samarbete mellan Samordningsförbundet FinsamGotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och samordningsförbundet Samspelet i Karlstad.
 
Medverkan: Olga Sabirova Höjerström, tjänstedesigner, Experio Lab Landstinget i Värmland
 
Persona Anna och Tjänstedesign har tidigare presenterats under Almedalsveckan 2017, som en del i det nationella Finsam-programmet.
 
Sök
Persona Anna och Tjänstedesign i Almedalen 2017