SJÄLVKLART - arbetsträning i offentlig sektor

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/sjalvklart
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SJÄLVKLART - modell för arbetsträning i offentlig sektor

Med arbetsträning avses här samtliga förberedande insatser för arbetslivet som utförs på en arbetsplats.

HÄR FINNS PROJEKTETS SLUTRAPPORT (länk till pdf)

Susanna Syversen, leder projektet som ska föreslå en modell för arbetsträning inom offentlig sektor. Modellen kan sammafattas med En väg in!

PROJEKTET SOM SKA SKAPA MODELLEN EN VÄG IN!

Sedan den 1 mars 2012 är Susanna Syversen projektledare för SJÄLVKLART - Modell för arbetsträning inom offentlig sektor.

Projektet ska skapa strukturer för att få fram fler och nya arbetsträningsplatser på Gotland. Det har stor betydelse för FinsamsGotlands parter.

– Det finns många orsaker till att människor behöver rehabilitering genom arbetsträning. Många har tidigare erfarenhet från arbetslivet, konstaterar Susanna Syversen. Det gäller att skapa en modell som både ger fler platser – men också hjälper rätt person till rätt plats.

Sedan tidigare har FinsamGotlands projekt goda erfarenheter av samarbete med det gotländska näringslivet.

Att man nu inriktar sig på offentlig sektor beror inte minst på att Region Gotland är den i särklass största arbetsgivaren på ön. Offentlig sektor innefattar också de statliga myndigheter som har verksamhet på Gotland.

Projektet pågår under 12 månaden och avslutas 28 februari 2013.

KONTAKT

Susanna Syversen, projektledare
Telefon: 0498 - 26 34 26
Mobil: 070 - 44 77 435
E-post: susanna.syversen@gotland.se

PROJEKTBESKRIVNING


Bakgrund: FinsamGotlands styrelse har genom rapporter och erfarenheter uppmärksammat att det råder brist på arbetsträningsplatser –inte minst offentlig sektor.

Verksamhetsidé: Projektet ska genom att utarbeta en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser inom offentlig sektor skapa förutsättningar för Finsams parter att få tillgång till behövliga arbetsträningsplatser.

Modellen ska genom sin utformning bidra till att skapa nya, varaktiga och hållbara strukturer för tillhandahållande av arbetsträningsplatser för Finsams Gotlands parter.

Målgrupp: Direkt målgrupp för projektet är Finsam Gotlands samverkande parter och indirekt målgrupp är de personer som är i behov av arbetsträningsplatser.


Mål: Målsättningen är att bygga en hållbar modell för att öka antalet arbetsträningsplatser inom offentlig sektor (Region Gotland och statliga myndigheter på ön). En plan för  implementering av modellen ska presenteras för FinsamGotlands parter.

Långsiktigt ska detta leda till att fler personer får tillgång till arbetsträning av bra kvalitet samt  att fler  individer kommer in på arbetsmarknaden och därigenom får en egen försörjning.