Avslutat: Skarphäll 1&2

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/skarphall
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetsgivarring Skarphäll 1 & 2

Arbetsgivarring Skarphäll har utvecklats under två projektomgångar, 2009 och 2010.

AKTUELLT

De två projektperioderna är nu avklarade och utvärdering pågår. Långt framskridna diskussioner pågår kring hur modellen ska leva vidare och utvecklas på egen hand. Bland annat har en ekonomisk förening bildats i anslutning till Skarphäll City.

Skarphäll är fortsatt navet i kontakterna. Men med dessa erfarenheter är nu även andra företagargrupper intresserade av att bilda arbetsgivarring.


SKARPHÄLLS ARBETSGIVARRING - EN FUNGERANDE MODELL

För FinsamGotlands del har syftet med de två projekten Arbetsgivarring Skarphäll 1 & 2 varit att hitta samarbetsformer med näringslivet. Målet är att få fram praktik- och arbetsträningsplatser, som fungerar bra och som på sikt kan leda till anställning.


Målgruppen är ungdomar som står nära arbetsmarknaden men behöver ytterligare insatser för att kunna erhålla och behålla ett arbete. För dessa ungdomar kan arbetsträning och praktik kan fungera bra på ett ställe men inte ett annat. De båda projektet visar tydligt vikten få prova sin arbetsförmåga i olika sammanhang.


Idén föddes under ett informationsmöte hösten 2008, då FinsamGotlands styrelse bjudit in representanter för näringslivet för att diskutera samarbetsformer. Tobias Mattsson, ordförande i Skarphäll city, nappade genast och tog kontakt med sina kollegor. Sedan dess har han varit en drivande kraft och ambassadör för modellen Arbetsgivarring.


Utvärdering och framtid

Projekten och arbetsmodellen har fungerat mycket bra. En utvärdering visar att mer än hälften av ungdomarna har gått vidare till någon form av jobb eller vikariat. Andra har fått pröva sin arbetsförmåga och slussats vidare till annan verksamhet som passat bättre. Att hamna på rätt plats kan också ses som en framgång.

Att få erfarenhet – och en fot in på arbetsmarknaden – har stärkt självförtroendet, uppger i stort sett alla deltagare i utvärderingen.

Arbetsgivarring Skarphäll har visat värdet av nära kontakt och täta uppföljningar mellan Arbetsförmedling och arbetsplatser – något som ofta kan vara  svårt att hinna med i ordinarie verksamhet.

Genom de två projekten har man nu närmat sig gränslandet mellan projekt och ordinarie verksamhet. Uppdraget vs ungdomar med funktionsnedsättning är ordinarie verksamhet – men skillnaden här är den skapade arbetsgivarringen. Hösten 2010 pågår långt framskridna diskussioner om hur modellen ska impementeras. Det pågår också samtal kring nya arbetsgivarringar.

Arbetsgivarring Skarphäll 1

Projektet Arbetsgivarring Skarphäll 1 pågick under 2009 och ska ses som ett pilotprojektet. Det genomfördes i liten skala, med sex deltagare som fick sex veckors arbetsprövning på tre av företagen inom företagarföreningen Skarphäll City.

Arbetsgivarring Skarphäll 1 var ett positivt och bra projekt – men för litet i sin omfattning.

Projektbeskrivning finns i spalten till höger.

Arbetsgivarring Skarphäll 2

Erfarenheterna från pilotprojektet  ledde till en utökning och Arbetsgivarring Skarphäll 2. Denna gång fick 24 ungdomar (12 kvinnor och 12 män i åldern 18 – 24 år) möjlighet att pröva sin arbetsförmåga på riktiga arbetsplatser. Med erfarenhet från pilotprojektet fick deltagarna denna gång längre praktikperioder på två arbetsplatser.

Denna gång lades också vissa utbildningsresurser på handledare och arbetsplatser: Vad innebär det att möta ungdomar med funktionsnedsättning – där funktionsnedsättningen ofta inte syns? Arbetsterapeut och psykolog informerade och gjorde uppföljningar.  En av AF:s ungdomsförmedlare fungerade som kontaktperson med och mellan arbetsgivare och ungdomar.

Projektbeskrivning finns i spalten till höger.