SÖNDAG EFTERMIDDAG

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/sondag2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SÖNDAG EFTERMIDDAG

SÖNDAG 1 JULI 15.00 -17.00, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

 

Projekt VI: More than based on a true story!

Projekt VI är en gruppverksamhet där vi arbetar med dramapedagogik, samtal och friskvård. Inriktningen är stödjande och jag-stärkande. Vi strävar efter att tillsammans med deltagarna öppna upp för nya erfarenheter och utmana invanda mönster. Genom jag-stärkande övningar utmanas självbilden och mer positiva möjligheter och berättelser kan träda fram. Syftet är att deltagarna ska få syn på sitt eget handlingsutrymme och sina möjligheter. Projektet har också under våren 2018 gestaltats på Backa Teater i Göteborg. Kom och lyssna på hur vi gått tillväga, vad vi har uppnått och vilka lärdomar vi tagit till oss under projektets gång.

Projekt VI startade senhösten 2015 och är medfinansierat av ESF. Deltagarna deltar under 12 veckor.