Fem frågor till Stina Hansson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/stinahansson
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Stina Hansson

Stina Hansson är kontaktperson för På Spåret – ett Finsam-projekt som riktar sig till unga vuxna med Aspergers syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning. Det är personer som behöver av nära stöd vid förändringar, som på en ny praktikplats, sysselsättning eller studier.


Hur fungerar På Spåret, rent praktiskt?
– När andra stödåtgärder (boendestöd, kontaktpersoner eller ledsagare) inte räcker till – då kan man söka till På Spåret. Vi erbjuder en coach som lär känna projektdeltagaren och kan hjälpa och stödja när det krånglar till sig. Stödet kan vara intensivt från början, för att sedan minska i takt med att personen växer och hanterar sin nya situation på egen hand. Målet är hela tiden att stötta i självständighet och i utveckling! Coachen är någon att ringa till, som känner en och ställer upp. Coachen hjälper till att få ihop världen igen när det blir för svårt.

Vad vill ni uppnå med På Spåret?
– Med rätt person på rätt plats så kan mycket fungera. Vi försöker hitta arbetsuppgifter som passar våra målgrupper. När upprepning och noggrannhet är det viktigaste, då är funktionshindret är en tillgång för våra projektdeltagare.
Här blir coachning metoden. Genom att fokusera på det projektdeltagaren kan göra, ska vi hitta en modell för varje person. Det häftiga och roliga är sedan att se hur personer växer när de får chansen. Då är det mycket som mognar av sig själv.

Utmaningar och möjligheter?

– För det första är tiden en utmaning. Det tar  tid att implementera nya modeller och arbetssätt i ordinarie verksamhet. Då går de 1,5 år vi har på oss väldigt snabbt.
Men vårt största problem är konsekvenserna av dagens slimmade organisationer. Att hitta arbetsplatser som har möjlighet att ta emot våra projektdeltagare. Samtidigt finns ofta en hel del arbetsuppgifter som tynger de anställda.

Ett exempel vi hittade hos oss själva var de rullande fikaveckorna. Dessa och sopsortering är uppgifter som vi blir stressade av att vi ska hinna med, men som kan vara alldeles perfekt för någon ur vår målgrupp. Det måste inte vara ett färdigt jobb man kommer till.

Vad är din bild av Finsam?
Att vi i de olika myndigheterna lär känna varandras kulturer är kärnan. Det gör att vi kan jobba fram modeller som fungerar. Jag brukar tänka att hela Gotland inte är större än en kommundel i Uppsala. När vi har allt så nära borde det inte vara svårt att hitta modeller för samverkan på Gotland. Jag tycker att det här spännande!

Har du någon önskedröm?
Förhoppningen är att projektet ska visa målgruppens behov. Och att man förstår att ett coachteam inom ramen för ordinarie verksamhet är ett värdefullt och framför allt gott stöd.

Det blir riktigt spännande om man vidgar tankarna och ser på lagstiftningen. Då är det precis det här vi ska göra. Vi ska stärka den enskilde – både vad gäller delaktighet och självständighet. Det kan låta som floskler, men i den bästa av världar är ”På Spåret” en viktig del i vårt uppdrag.Sök