FINSAMS TIPS I ALMEDALEN 2014

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/tips2014
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAMS TIPS I ALMEDALEN

Här tipsar vi om finsamma evenemang under Almedalsveckan 2014. Lämna gärna förlag till info@finsamgotland.se

Listan fylls på kontinuerligt.

MÅNDAG 30 juni

Hur minskar vi risken för onödigt långa sjukskrivningar? Om koordinering, samverkan och metodstöd.
Ingen ska behöva vara sjukskriven längre än nödvändigt. Erfarenhet visar att det leder till medicinska, sociala och ekonomiska komplikationer. Vid detta möte diskuterar vi behovet av samverkan och hur vi tidigt kan identifiera patienter med behov av insatser – där samordnaren spelar en viktig roll.
När: 8.30 -9.30 Var: Restaurang Isola Bella, Södra Kyrkogatan 20 Arrangör: Nätverket för förbättrad sjukskrivning och rehabiliteringsprocess

 

Min läkare har sjukskrivit mig. Hur i hela friden kan ni då säga nej till sjukpenning?
Gång på gång berättar tidningarna om människor som sjukskrivits av sin läkare, men sedan ändå nekas sjukpenning. Är det sant? Om inte, hur är det egentligen? Välkommen till ett seminarium där vi reder ut begreppen tillsammans med patienter, handläggare, försäkringsmedicinska rådgivare och vården.
När: 13.00-14.15 Var: Cramérgatan 3, B23, Maltfabriken Arrangör: Försäkringskassan
 
Bygg välfärd med samverkan
Idag fungerar välfärden som allra sämst för de som behöver den bäst. Hur kan en utvidgad arbetsmarknad genom bättre samverkan skapa fler arbetstillfällen med positiva samhällsekonomiska effekter? Vi utgår från Tankesmedjan Tidens nya rapport ”Bygg en bättre välfärd”.
När: 14.15 - 15.15 Var: Terrassen, Hamnplan 5 Arrangör: Tankesmedjan Tiden
 
På spaning efter morgondagens sjukförsäkring
Arena idé och Timbro spanar in i framtiden. Från olika perspektiv ger de sin syn på morgondagens sjukförsäkring. Vi rundar av med en kort frågestund.
När: 14.30 -14.55 Var: Skeppsbron, H112 Arrangör: Försäkringskassan
 
Nu gör vi social upphandling! Om kommunens möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar
Som ett led i att främja arbetsmöjligheter för olika grupper som står långt utanför arbetsmarknaden ställer kommunerna krav på sina kommunala bolag att agera. Under seminariet förklarar vi vad social upphandling egentligen innebär och presenterar uppmärksammade framgångsexempel inom området.
När: 15.00 -16.30 Var: Hotell Helgeand, Norra Kyrkogatan 3C, Stiftsgården Arrangör:  Wesslau i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden

TISDAG 1 juli

Vem äger din hälsa? – psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökar och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Kvinnor drabbas hårdare än män. Vad visar forskningen om vilka faktorer som ligger bakom, vad främjar återgång i arbete och vem behöver agera?

När: 8.00 -9.15 Var: Hans Café, S:t Hansplan Arrangör: Forte
 
 
Vägen för ungdomar från utanförskap till delaktighet
Hur minskar vi risken för ett liv i utanförskap? Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen och tre socialfondsprojekt beskriver erfarenheter, behov och vägar för att förändra livsvillkoren för unga människor.
När: 8.15-9.45 Var: Donnerska huset Arrangör: Nätverket Mission possible och projektet Ungdomskraft, Region Gotland.

 
Sorgpeng i stället för sjukskrivning - sorg är ingen sjukdom utan en sund reaktion på en förlust
Förlusten av en nära anhörig skapar psykiskt lidande och stress. Följden kan ofta bli nedsatt arbetsförmåga och ibland även total oförmåga att hantera vardagen. Det är friskt att sörja. Med goda förutsättningar för ett sorgearbete i lugn och ro kan människan lättare återfinna balansen i livet.
När: 10.00 -12.00 Var: Almedalsbåten, fartyg Arrangör: Samarbete för människor i sorg
 
Vägen för ungdomar från utanförskap till delaktighet
Utvärderingar och resultat från socialfondsprojekt. Presentation av arbete och resultat kring studieavbrott. Kommunernas nya aktivitetsansvar. Vilka konsekvenser får det när det gäller att möta ungdomar med
När: 10.15 -11.00 Var: Donnerska huset  Arrangör: Nätverket Mission possible och projektet Ungdomskraft
 
Psykisk ohälsa – hur vill politiker förändra attityder?
Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt. De senaste fyra åren har kampanjen Hjärnkoll lyckats förändra negativa attityder till personer med psykisk ohälsa. Hur vill och planerar Sveriges politiker att förändra attityder i framtiden?
När: 11.00 - 12.00 Var: H10, Hästgatan 10A Arrangör: Hjärnkoll
 
För frisk för Försäkringskassan – för sjuk för Arbetsförmedlingen
För frisk för Försäkringskassan - för sjuk för Arbetsförmedlingen är en verklighet för många som drabbats av svåra sjukdomsbesvär. Många hamnar idag oförskyllt mellan myndigheternas stolar. Vilka är dagens problem och vilka möjliga lösningar finns? Hur resonerar politikerna?
När: 12.45 -14.00 Var: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5 Arrangör: LO-TCO Rättsskydd
 
Arbetslivet förändras. Många arbeten blir allt mer krävande. Samtidigt finns en stor grupp personer som inte uppfyller de krav som dagens arbetsliv ställer på dem. Inte för att de har ett funktionshinder eller för att de är sämre. De matchar inte mot dagens arbetsliv. Politikerna verkar ha glömt dem.
När: 13.00 -14.00 Var: Kårhuset Rindi, Stora salen Arrangör: Sveriges Psykologförbund

Tio teser om hur vi nutidsanpassar arbetsmarknadspolitiken
Om det nödvändiga perspektivskiftet inom arbetsmarknadsområdet. Dagens arbetsmarknadsinsatser och lösningar är i allt väsentligt utformad under 1970-talet. Samhället och näringslivet går inte längre i takt. Vi vill förändra detta och presenterar tio teser för fler i arbete och ett hållbart synsätt.
När: 14.00-15.00  Var:Tage Cervins gata 1-2 Arrangör: Trelleborgs kommun
 
 
Vägen för ungdomar från utanförskap till delaktighet
Erfarenheter från pågående programperiod i Socialfonden samt möjligheter och utmaningar inför 2015-2020. Varför transnationellt samarbete? Erfarenheter från nätverksarbete mellan sju projekt.
När: 15.00 - 16.30  Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6  Arrangör: Nätverket Mission possible och projektet Ungdomskraft
 
Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättning
Hur går det med jobben för personer med funktionsnedsättningar? Hur skapar vi en mer rättvis arbetsmarknad? Vilka konkreta löften har riksdagspartierna inför årets val?
När: 15.30-16.45  Var: Wisby Strand Congress & Event, sal Lojsta Arrangör: Föräldrakraft
 
Samverkan för att motverka utanförskap - är det möjligt?
Vilka effekter har insatserna inom Finsam, samordning genom samordningsförbund, fått? Har vi fått en medberoendeskapande projektvärld med oklara resultat? Får vi valuta för insatta medel? Skulle samverkan genom finansiell samordning kunna vara ett verktyg för att motverka utanförskap i samhället?
När: 15.30 - 16.30  Var: Donners plats, H427, Ullmans paviljong Arrangör: Samordningsförbundet i Trelleborg
 
 

 

ONSDAG 2 juli

Jobba medborgardrivet och öka förtroendet för offentligt finansierade verksamheter
Har myndigheter något existensberättigande utan allmänhetens förtroende? Överlever spritmonopolet utan medborgarnas stöd? Och kan man driva en kommun utan att lyssna på sina invånare? Välkommen till ett seminarium om medborgarinvolvering, kostnadseffektivitet och förtroende.
När: 9.00 -10.15 Var:Björkanderska, sal F20 Arrangör:
Försäkringskassan
 
När livet suger - hur kan vi förbättra ungas psykiska hälsa?
Meningsfullhet, handlingskraft, delaktighet och förmåga att hantera livets normala motgångar ingår i psykisk hälsa. Men tillvaron för många unga idag sviktar ohållbart. Folklabbet och Region Gotland bjuder in till designlabb för att ta fram nya lösningar för hur ungas psykiska hälsa kan förbättras.
När: 10:00 - 12:00 Var:Mellangatan 7, Trädgården Arrangör:
Folklabbet och Region Gotland
 
Nya miljarder till ungdomsprojekt - förstärkt koppling mellan utbildning och arbete
Ungdomar och deras krokiga väg in på arbetsmarknaden har varit ett stort fokusområde för Socialfonden. Nu börjar en ny programperiod där ungdomar är en fortsatt prioriterad målgrupp. Den nya utmaningen är att förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
När: 11.45-13.00 Var:H10, Hästgatan 10A Arrangör: Svenska ESF-rådet
 
 
En knuff i rätt riktning - så hjälper vi unga längst ifrån arbetsmarknaden
Många unga vittnar om hur de fallit mellan stolarna på grund av regelverk och bristande samverkan. Cassandra Nilsson berättar om sina erfarenheter som ung arbetslös och hur kontakten med Navigatorcentrum i Östersund hjälpte henne att påbörja resan mot sitt mål; att starta en egen fjällstation.
När: 13.45-14.20 Var:S:t Hans Café, Arbetsmarknadstorget Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet
 
 
Fler ungdomar på jobbet – vad kan vi lära av statliga arbetsgivare?
Hur kan myndigheter och statliga bolag öppna upp sin arbetsplats för unga? Vems är ansvaret? Hur går vi tillväga? På detta seminarium diskuterar vi vilka möjligheter som finns att ge unga fotfäste på arbetsmarknaden. Har vi råd att inte tillvarata den unga generationen inom den offentliga sektorn?
När: 14.00-15.00 Var:Clarion Hotel Wisby, Gate Almedalen Arrangör: Swedavia och Tekniksprånget

 

Behövs alla? – ett seminarium om arbetsmarknadens villkor för ungdomar med rörelsenedsättning
Att gå från aktivitetsersättning till arbete – är det möjligt? Ungdomsjobben står i fokus och inom politiken pratas det ofta om att ”alla behövs” – inkluderar man då även ungdomar med funktionsnedsättning? En inkludering innebär stora vinster såväl för den enskilde som för samhället.
När: 15.30-16.30 Var:Björkanderska, sal F21 Arrangör: Bräcke diakoni
 

TORSDAG 3 juli

Lyckas Arbetsförmedlingen bättre än de kompletterande aktörerna?
Resultaten från uppföljningar och utvärderingar av Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna pekar på att skillnaden mellan dem oftast utfaller till fördel för den offentliga arbetsförmedlingen. De kompletterande aktörernas roll och förhållande till Arbetsförmedlingen i framtiden diskuteras
När: 9.30-11.00 Var:S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör:Arbetslivsresurs, Ingeus, Work for you

 

"Vi vill jobba hos er" – om arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning
Många unga med funktionsnedsättning går från praktikplats till praktikplats. Mer sällan leder det till anställning. Vad beror det på? Har de inget att tillföra eller handlar det om rädsla hos arbetsgivarna? Välkommen till ett seminarium där såväl de unga som arbetsgivarna kommer till tals.
När: 15.30-16.30 Var:Wisby Strand, Lye Lounge Arrangör:Försäkringskassan
 
Svensk psykiatri 2014 – var kommer patienten in?
• Har patienten/brukaren fått mer att säga till om? • Vilka framsteg har gjorts? • Vilka problem återstår? Om psykiatrins relationer till patienter, brukare och anhöriga.
När: 8.30 -9.30  Var: Cramérgatan 3, sal E30 Arrangör: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 
Rehabiliteringskedjan – hjälp eller stjälp vid psykisk ohälsa?
Andelen långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ökar och socialförsäkringssystemet verkar inte anpassat till psykisk sjukdom. Tar rehabilitering hänsyn till behoven av flexibilitet? Hur arbetar socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och sjukvård tillsammans? Vilka förändringar behövs?
När: 10.00-11.15  Var:Cramérgatan 3, sal E30 Arrangör: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 
 
Självbild på minus - om unga med psykisk ohälsa
Många unga vuxna saknar grundutbildning och försörjning. Varför brister ofta samarbetet mellan myndigheter, vård- och servicegivare och skola? Hur inkluderar och stödjer vi unga så att de kan fullfölja studier och söka och behålla ett arbete – och blir en resurs i samhället.
När: 13.00 -14.15  Var: Cramérgatan 3, sal E30 Arrangör: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

FREDAG 4 juli

Från bidragsberoende till oberoende med hjälp av arbetshjälpmedel
Varför får inte fler personer med funktionsnedsättning arbetshjälpmedel som gör det möjligt att behålla ett arbete? Många som är inskrivna vid arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. Vad görs idag för att bryta bidragsberoendet? Kan arbetshjälpmedel vara en del av lösningen?
När: 10.00-11.00  Var: Donnerska huset, Hörsalen Hallfreda Arrangör: Comai AB

 

Kan arbetshjälpmedel vara en pusselbit vid återgång till arbete?
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förser personer med funktionsnedsättning med arbetshjälpmedel så att de kan få och behålla ett arbete. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar ges dock inte samma stöd. Varför är det så? På vilket sätt kan hjälpmedel göra nytta? Hur ska fler få stöd?
När: 11.15 -12.00  Var: Donnerska huset, Hörsalen Hallfreda Arrangör: Comai AB
 
Sök
ÅTERKOMMANDE PROGRAM UNDER VECKAN