Tisdagen den 6 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/tisdag
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tisdagen den 6 juli

Tisdagen den 6 juli talar Folkpartiets partiledare Jan Björklund från Almedalens scen klockan 19.00 – 20.00.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan 

08:00 - 09:00 Vilken kvalitetsutveckling behöver framtidens vård och social omsorg?

Plats: Café Amalia, Hästgatan 3
Arrangör: Famna - branschorganisationen för non profit vård och social omsorg

Kvalitetsfrågorna spelar en stor roll i utvecklingen av vård och social omsorg i Sverige. Det pågår ett intensivt arbete med att synliggöra olika aspekter av kvalitet. Hur mäter och beskriver man kvalitet för att ge bättre underlag för informerade beslut, både hos allmänheten och beslutsfattare?

08:00 - 09:45 Filmvisning med efterföljande politisk diskussion om familjehemsvårdens villkor

Plats: Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Oscarssalen
Arrangör: Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården

Innan diskussionen med de politiska partierna om rekrytering av familjehem visas filmen "Lyckliga familjen", en gripande berättelse om en 11-årig flicka som måste lämna sin alkoholiserade mamma och flytta till familjehem. Filmen är en del i ett projekt "Fler familjehem" som finansieras av Arvsfonden

08:30 - 09:30 Kris och panik! - psykiatrisk första hjälpen

Plats: Hästgatan 10 (Visby Kaffe och Chokladaffär)
Arrangör: Psykisk hälsa - kaféet
Vad kan man göra när någon i ens närhet mår dåligt? När är det bråttom till vård? När blir psykisk sjukdom ett hinder i vården och hur bra är samhället i stort på att hantera människor med psykisk sjukdom? Vi bjuder på en enklare frukost och en diskussion om kunskap, ansvar och respekt.

08:30 - 10:00 Jag är inte hemlös, men jag vill inte gå hem för där blir jag slagen

Plats: Creperie och Logi, Wallérs plats 3, Visby
Arrangör: Ersta diakoni 
Barnkonventionen, vad säger Barnombudsmannen? - Barn och unga faller mellan stolarna hos olika myndigheter, varför då? - Många vittnar om att socialtjänsten inte har tillräckliga resurser, vad kan göras? Vad gör politikerna? Hur mycket får besvärliga barn och unga kosta? Ersta diakoni är en idéburen non-profit organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt forskning och utveckling utifrån en helhetssyn på människan.

09:00 - 10:00 Vem fixar folkhälsan - individen eller samhället?

Plats: S:t Lars kyrkoruin
Arrangör: Statens folkhälsoinstitut
En debatt om individens livsvillkor och möjlighet till god hälsa. Hur påverkas villkoren av individens egna val och samhällets insatser? Vem bär ansvaret för hur vi mår? Och hur kan största möjliga nytta för både individ och samhälle nås? En panel med företrädare för olika ståndpunkter diskuterar.

09:00 - 09:30 Dagens valduell: Får unga akademiker jobb?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco
Den ekonomiska krisen slog till mot hela den svenska arbetsmarknaden. Unga akademiker är i behov av stöd och åtgärder precis som alla andra. Hur ser möjligheterna ut för unga nyutexaminerade att ta sig in på arbetsmarknaden idag? Läs mer på mobil.saco.se.

09:00 - 16:00 Ingen är perfekt. Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Dags att förändra Sverige!

Plats: Visby hamn, Skeppsbron
Arrangör: Handikappförbunden

Ingen är perfekt. Alla är olika och har olika behov. Varför bygga samhället fel från grunden? Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Ta del av Handikappförbundens perspektiv och erfarenheter. I vårt tält på Skeppsbron samlas en rad handikappförbund för information, samtal och debatter.

09:00 - 17:30 Möjligheternas hus - testa dina visioner för att stärka människornas plats i arbetslivet

Plats: Holmen, Visby hamn
Arrangör: Europeiska socialfonden i Sverige 
I Möjligheterna Hus möter du Europeiska socialfonden i Sverige med projekt, minidebatter och information. Idag samtalar och diskuterar vi jämställdhetsintegrering och likabehandling på arbetsplatserna. Vi diskuterar också hur projekt får bestående effekter och öppnar en verktygslåda för mångfald. Europeiska socialfonden arbetar för att trygga anställdas ställning på arbetsmarknaden, öka deras kompetens och göra det möjligt för de som är längst bort från arbetsmarknaden att komma in på den.

09:00 - 09:50 Kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad?

Plats: Hästgatan 12
Arrangör: Ratio i samarbete med Almega
Ny forskning om den svenska kollektivavtalsmodellens konsekvenser på svensk arbetsmarknad presenteras. Ledande företrädare för arbetsmarknadens parter debatterar.

09:00 - 11:30 Varför tar inte alla ansvar för ungas första jobb?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården
Arrangör: Swedbank
Vad beror den höga ungdomsarbetslösheten på och vad kan göras för att unga ska få jobb eller praktik? Våra ungdomar måste få jobberfarenhet för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Seminariet vill belysa den aktuella situationen och visa på vad näringsliv och andra kan göra för att påverka.

09:30 - 10:30 Psykisk hälsa  men inte för vem som helst

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Sveriges Psykologförbund

Var femte svensk lider någon gång i sitt liv av psykisk ohälsa. Men vägen till behandling är många gånger snårig och dyrbar. Stina berättar varför och hur hon fick hjälp. Hur kan politikerna garantera att alla som behöver psykologisk behandling får det på samma ekonomiska villkor som medicinsk?

10:00 - 10:15 En ny handikappolitik? Ungdomsförbunden ger besked.

Plats: Hamngatan hyrd gatumark
Arrangör: Föräldrakraft, www.foraldrakraft.se
Vad vill Grön ungdom? Maria Ferm, språkrör, frågas ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar.

10:00 - 20:30 Tema Arbetsmarknad

Plats: S:t Hansskola, S:t Hansgatan
Arrangör: Alternativveckan
Allt färre väljer att gå med i facket. Samtidigt föreslår regeringen inskränkningar i arbetarnas rättigheter. Under dagen diskuterar vi vilka förslag som finns och hur de slår mot de som arbetar. Vi ser även på alternativa sätt att organisera sig när facket inte räcker.

10:00 - 12:00 Två länder och en arbetsmarknad - hinder, utmaningar, möjligheter på Nordens största arbetsmarknad

Plats: Hästgatan 1, vid Donners plats 
Arrangör: Öresundskomiteen

Allt fler blir gränsgångare, som bor i ett land och jobbar i ett annat. Men skillnader i lagar och regler försvårar utbyte och integration, inte minst i Öresundsregionen. Vilka gränshinder kan lösas på nationell och nordisk nivå, av regionen själv, och vilken roll har EU?

10:30 - 11:30 Valfrihet hos Arbetsförmedlingen - ger det fler jobb till arbetslösa?

Plats: S:t Hansgatan 41
Arrangör: Rådhusgruppen City
En seminarium med Arbetsförmedlingen och en kompletterande aktör: Vilka är erfarenheterna av att arbeta med jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt coachning av nyarbetslös?

10:45 - 11:45 Helt galet! Fakta och myter om psykisk sjukdom

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: Socialstyrelsen
Ungefär en fjärdedel av alla svenskar har problem med sin psykiska hälsa. Ändå finns många fördomar och myter om psykisk sjukdom, både i medierna och hos allmänheten. Hur påverkar det alla som lever med psykisk sjukdom? Hur kan vi öka förståelsen och kunskapen om psykiskt sjukas situation?

11:00 - 12:00 Vården behöver anställa - är de unga intresserade? Framtidssnack med en ung folkpartist

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Vårdförbundet
Stora pensionsavgångar väntar i vården. Utifrån en ny undersökning om ungas inställning till vården samtalar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund med Adam Cwejman från Liberala Ungdomsförbundet. Hur ser unga på att arbeta i vården? Tror unga att de får en sämre vård än andra?

11:00 - 11:15 En ny handikappolitik? Ungdomsförbunden ger besked.

Plats: Hamngatan hyrd gatumark
Arrangör: Föräldrakraft, www.foraldrakraft.se
Vad vill Ung vänster? Ida Gabrielsson, förbundsordförande, frågas ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar.

11:00 - 11:30 Folkpartiet frågas ut om handikappförbundens tio krav på nästkommande regering

Plats: Visby hamn, skeppsbron
Arrangör: Handikappförbunden
Erik Ullenhag i heta stolen. K-G Bergström frågar ut Folkpartiet om Handikappförbundens tio krav på nästkommande regering. Utfrågningen sänds direkt via webb-TV både textad och teckentolkad (!) Direkt efter utfrågningen hålls ett samtal med analys och debatt. Chatt på www.ingenarperfekt.se

11:00 - 12:30 Personlig assistans - livsviktig reform under press

Plats: Wisby Strand Congress & Event
Arrangör: RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

För många barn med rörelsehinder är personlig assistans en förutsättning för ett självständigt liv. Det är också en rättighet sedan LSS tillkom 1994. Men reformen är satt under press. Vad får självständigheten kosta? Vad vill partierna göra efter valet? Bengt Westerberg modererar RBU:s seminarium.

11:30 - 13:30 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning?

Plats: Clematishuset Strandgatan 20 på Packhusplan
Arrangör: Svenskt Näringsliv
Generationsskiftet ses av en del som lösningen på ungdomsarbetslösheten. Andra varnar för att demografin i sig inte automatiskt leder till sysselsättning utan att företagen i stället löper risk att få ökade svårigheter att hitta rätt medarbetare.

11:30 - 12:30 Är du lönsam, lilla Stina?

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: Sanofi Aventis och NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Det snackas om arbetslinje och världens bästa vård - men hur är det egentligen? Fungerar vårdkedjan och samverkan mellan vård, försäkringskassa och arbetsmarknad för dem som behöver den bäst? Ser man till vad patienten kan eller vad hon inte kan? Vad säger MS-patienterna och kvalitetsregistren?

11:30 - 13:00 Fokus på möjligheterna - personlig assistans och idrott

Plats: Föräldrakrafts gatutält på Hamngatan 24
Arrangör: Frösunda

Träffa simmaren Christoffer Lindhe som blev överkörd av ett tåg och förlorade båda benen och en arm. I gatutältet berättar han om idrottens betydelse och om möjligheten att göra en långsiktig satsning på sin sport där den personliga assistansen står i centrum, samt pratar om ämnet tillgänglighet.

12:00 - 12:30 Lunchduell om ungdomsarbetslösheten

Plats: Donners Plats (hyrd gatumark)
Arrangör: TCO och Swedbank
En lunchduell om hur man på bästa sätt kommer tillrätta med ungdomsarbetslösheten.

12:00 - 12:45 Hur är arbetsrätten i borgerlig tappning?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
De arbetsrättsliga reglerna har försämrats på flera punkter sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Med en fortsatt borgerlig regering blir arbetsrätten en bricka i spelet mellan de borgerliga partierna. Det enda vi kan säga säkert är att det inte blir några förbättringar för löntagarna.

13:00 - 14:00 Sociala investeringar - visst går det!

Plats: Hästgatan 10 (Visby Kaffe och Chokladaffär)
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP
Att inte arbeta preventivt med barn och unga i riskzon kostar individen massor - och samhället ännu mer. Nationalekonom Ingvar Nilsson berättar hur man kan tänka och räkna för att göra de de stora vinsterna - både för individ och samhälle.

13:00 - 14:00 Ung, arbete och hälsa -  hur hänger det ihop och hur ser det ut i Sverige?

Plats: Högskolan på Gotland, E45
Arrangör: Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Fryshuset

Ungdomsarbetslöshet och ohälsa. Hur fungerar ungdomars övergång från gymnasium till arbetsliv i kommunerna? Hur påverkar arbetslöshet ungdomars hälsa? Vi presenterar en färsk rapport och för ett samtal med Fryshuset, Folkhälsoinstitutet, SKL, politiker och andra intresserade.

13:00 - 13:15 En ny handikappolitik? Ungdomsförbunden ger besked.

Plats: Hamngatan hyrd gatumark
Arrangör: Föräldrakraft, www.foraldrakraft.se
Vad vill Kristdemokratiska ungdomsförbundet? Charlie Weimers, förbundsordförande, frågas ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Arrangör: Föräldrakraft.

13:00 - 14:15 Är internet det största som har hänt inom socialt arbete med unga?

Plats: Högskolan på Gotland, B24
Arrangör: Fryshuset i samarbete med: Friends, Kamratposten, Motala Kommun, Surfa Lugnt
”Dem ha lixom inte fattat att grejen me Internet är å kunna få tag på dem jämt å inte tvingas berätta sånt man inte vill prata om. De är typ bara ni som verkar ha fatta de.” Fryshusets Nätvandrare pratar dagligen med hundratals barn och unga. Diskussion om hur vi når de unga på nätet.

13:00 - 13:40 Kampen om arbetskraften - och att behålla den

Plats: Restaurang Bolaget, Stora Torget
Arrangör: SHR
Vilka utmaningar står näringen inför och vad kan den bidra med i morgondagens tjänstesamhälle? Debatt om besöksnäringens förutsättningar att locka och behålla arbetskraft när den blir en brist.

14:00 - 15:00 Skolresultatens betydelse för psykisk hälsa

Plats: Hästgatan 10 (Visby Kaffe och Chokladaffär)
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP

Sambandet mellan skolresultat och psykisk hälsa är starkt. Lyckas man i skolan lyckas man i livet - och tvärt om. Finns det anledning för vårdcentraler och scocialtjänstkontor att hjälpa skolorna med elevernas studier? Kan skolresultat användas som ett mått på psykisk hälsa?

15:00 - 16:00 Arbetets värde - och värdet av arbete

Plats: Krukmakarens hus, Mellangatan 21
Arrangör: Frälsningsarmén och Dagen
Arbetslös sjukskriven, utförsäkrad. Vad händer med människovärdet när en person inte längre får eller kan gå till jobbet? Vad kan företagsledare, fackförbund, kyrkor och politiker göra? Vilket är individens eget ansvar?

15:00 - 16:30 Tillgänglighet för alla! Hur kan handikappolitiskt arbete bedrivas i en region?

Plats: Björkanderska magasinet , Skeppsbron
Arrangör: Västra Götalandsregionen, Avdelningen funktionshinder och delaktighet
Västra Götalandsregionen har utvecklat arbetsformer för det politiska samtalet om handikappolitik. Vi samtalar om förutsättningar, fram- och motgångar, för att nå framsteg för ett tillgängligt samhälle. Vilka är de viktigaste erfarenheterna? Har regionens arbete i samverkan med andra gjort skillnad?

15:00 - 16:30 Socialförsäkringar och avtalsförsäkringar – framtida utmaningar i Sverige och EU

Plats: Sankt Hansgatan 41
Arrangör: AFA Försäkring
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska ge förslag på ”mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar”. I Sverige är de kollektivavtalade försäkringarna ett viktigt komplement till socialförsäkringarna. Hur möter man de framtida utmaningarna? Vad kan vi lära av länder i EU?

15:30 - 16:00 Psykiatriska kvalitetsregister

Plats: Visby Kaffe & Chokladaffär, Hästgatan 10 A
Arrangör: Psykiatrin Gotland/Uppsala, SPF, SFBUP
Syftet med kvalitetsregistren är att genom öppna, lättillgängliga jämförelser av resultat, följder av behandlingen och patient och närståendes upplevelser förbättra behandling och omhändertagande. Vad mäter vi och till vilken nytta? Diskussion med politiker och brukare.

16:00 - 17:15 Vår framtida välfärd

Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokal: Viklau
Arrangör: LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Seminarium kring LIFs debattbokserie om hur en långsiktigt hållbar välfärdsmodell bör se ut, givet de utmaningar vi står inför. Seminariet och böckerna berör såväl ekonomiska frågor som andra långsiktiga problem som hotar den välfärds- och sjukvårdmodell vi har idag.

17:30 - 19:00 Från inlåsning till utestängning – vår tids skam - psykossjukdom

Plats: Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården
Arrangör: Janssen-Cilag
Ett samtal med efterföljande mingel om de konsekvenser som obehandlad psykos utan kontinuerlig uppföljning kan medföra.


Tillbaka till Finsams guide till politikerveckanSök