TISDAG FRUKOST 5/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/tisdag2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tisdag  frukost: INTEGRATION: MERA HÄLSA - BÄTTRE SVENSKA!  Inspiration och motivation överbygger hinder

TISDAG 5 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.
Frukost serveras från 7.30.
 

INTEGRATION: MERA HÄLSA - BÄTTRE SVENSKA!

Hälsa framstår allt tydligare som en framgångsfaktor för integration. Den som inte mår bra får svårt att hitta tillräcklig kraft att etablera sig i det nya. Lika viktigt är det att lära sig grundläggande svenska - och när det inte fungerar är ohälsa ofta en av orsakerna.

Språket och den egna hälsan är viktiga nycklar till etablering i ett nytt land. Att tvingas till flykt är en livskris. Stress och psykisk ohälsa kan bli hinder för integration och att klara Svenska För Invandrare SFI.

Välkommen till ett frukostmöte om hur satsning på hälsa blir nyckeln till språk, arbete och integration.

Medverkan:

Hälsoinspiratörsutbildning för nyanlända
Linda Carstedt, projektledare
Anneli Nygren, hälsopedagog
 
Mera svenska – bättre hälsa
Åsa Callesen, Samordnare/Enhetschef
Josefine Hollsten, Coach
Ida Lassinantti, Hälsoinspiratör
 
Frukostseminariet utgår från två goda exempel:

Hälsa 2020 för alla – hälsoinspiratörsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd.

I Skellefteå har samverkande myndigheter startat hälsoinspiratörsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd.

Utbildningen ger deltagarna kunskaper som ökar möjligheterna att närma sig arbetsmarknaden via praktik eller instegsjobb.

Målet är också att förbättra den egna hälsan, inspirera andra till sundare livsstil samt mångfald - att vi lära oss av andra kulturer och stimulera lokal mångfald. (Samordningsförbundet SoF Skellefteå-Norsjö).

Kontakt: Linda Carstedt, Kortkurs samordnare/ Projektledare SPIRA integration 

Mera svenska – bättre hälsa

Mera Svenska Bättre Hälsa visar behovet av insatser för personer som  avbrottas från SFI. Orsaken till avbrott och att framsteg uteblir i språkinlärningen kan bland annat vara dålig hälsa, sociala problem, inlärningssvårigheter och hög frånvaro.

Uppdraget för Mera Svenska Bättre Hälsa är att utveckla metoder för att deltagare som har avbrottats från SFI-utbildning skall återgå till utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov.

Flera deltagare som läst SFI klarar inte utbildningens innehåll. Skälet kan ofta finnas i ohälsa.

Verksamheten vänder sig till hela Hisingen och berör flera språkgrupper. Målet är att återgå till SFI-utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov.(Samordningsförbundet DELTA, Hisingen Göteborg)

Kontakt: Åsa Callesen, Samordnare/Enhetschef
Arbetsmarknad och sysselsättning IFO-FH
Göteborgs Stad Västra Hisingen
 


 

• • • Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
HÄLSOINSPIRATÖR - UTBILDNING FÖR NYANLÄNDA