TISDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/tisdag2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TISDAG FRUKOST

Tisdag frukost: KUNSKAPEN SOM GÖR SKILLNAD  ”Huvudnycklar” som öppnar dörren till integration
TISDAG 4 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24
Frukost serveras från 7.30
 
 
Hur mycket kunskap om det svenska samhället erbjuder vi nyanlända? Vad blir vinsterna  om vi ger lite mer? Hälsa är en annan nyckel som underlättar integrering. Hälsolittercitet betyder att ta kontroll över den egna hälsan. Här handlar det om att förstå den information man får.
 
Vid detta seminarium utgår vi från två  exempel där satsningar på samhällsorientering och hälsa ger ökad trygghet hos de nyanlända. Samtidigt minskar belastningen av offentliga resurser.
 
Kan dessa relativt enkla medel leda till att anställningsbarheten ökar med resultat att de nyanlända snabbare kommer ut i arbete?
 
Frukostseminariet utgår från två goda exempel: SO+ i Örnsköldvik och Hälsosteget från samordningsförbundet Göteborg Nordost.
 
Medverkan:
Pär Eriksson, Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, SO+
Sandra Lindfors, Enhetschef Integrationsenheten, Örnsköldsviks kommun, SO+
Claire Ash, Samhällskommunikatör, Integrationsenheten, Örnsköldsviks kommun, SO+
Nadia Cherif, Arbetsförmedlare, SO+
Eva Theiare, Socialkonsulent, Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik, SO+
 
Marielle Paulin, samordnare och hälsoutvecklare, Hälsosteget
Elin Fäldt, samordnare och hälsoutvecklare, Hälsosteget
Camilla Hagbert, hälsoutvecklare, Hälsosteget
Isabell Carlsson, hälsoutvecklare, Hälsosteget

 

SO+, samhällsorientering för nyanlända

Kontakt: Pär Eriksson, Förbundschef, Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, 070-620 84 91, per.eriksson@ornskoldsvik.se
 
Enligt lag ska kommunerna erbjuda nyanlända invandrare minst 60 timmars samhällsorientering. det ska ske skyndsamt och helst på individens modersmål. I Örnsköldsvik har man utökat detta till 174 timmar.
 

Genom dessa insatser förväntas en förbättrad integration med en bättre hälsa och trygghet hos de nyanlända likväl som en minskad belastning av offentliga resurser och en ökad anställningsbarhet som resulterar i att de nyanlända snabbare kommer ut i arbete.

 
Satsningen startade 2013 i ett 3-årigt pilotprojekt för att effektivisera introduktionen för nysvenskar i det svenska samhället.
Efter projekttiden har en samhällsekonomisk utvärdering genomförts. 
Samordningsförbundet Örnsköldsvik
 

Hälsosteget – Hälsolitteracitet

Kontakt: Henrik Westerberg, Bitr. förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Nordost,010-1197910, henrik.westerberg@forsakringskassan.se
 
 
Förutsättningen för goda levnadsvanor och medverkan vid hälsoaktivieter är trots allt att man förstår innebörden. När det sker ökar självförtroendet – vilket leder till mer delaktighet och större egenansvar.
 
Hälsosteget Aktiv är en hälsofrämjande insats som består av Aktiv och resursen Hälsoutvecklare. Insatsen riktas till boende i de nordöstra stadsdelarna som har behov av att komma igång i aktivitet som ett led i sin rehabilitering.
 
Hälsosteget Aktiv syftar till att öka hälsolitteraciteten och aktivitets- och funktionsförmågan hos deltagarna. Deltagare tas emot från Samordningsförbundets samtliga insatser. Aktiv-delen är dessutom öppen för individer från de samverkande parterna samt deltagare i Hälsoskolan vid Närhälsan Flyktingmedicinsk mottagning.
Samordningsförbundet Göteborg-nordost