Torsdagen den 8 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/torsdag
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Torsdagen den 8 juli

Torsdagen den 8 juli talar Socialdemokraternas partiledare, Mona Sahlin från Almedalens scen klockan 19.00 – 20.00.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan

08:00 - 09:30 Familjehemsvård för vuxna, är det bra? Ett samhällsekonomiskt perspektiv på bl.a. Familjehemsvård

Plats: Högskolan på Gotland, D23
Arrangör: Stiftelsen Credo

Familjehemsvård för vuxna, är det bra? Kan det löna sig? En föreläsning utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv på området som beskriver att det lönar sig att sätta in åtgärder för personer med bl.a. missbruks-/beroendeproblematik, kriminalitet, psykiska funktionshinder etc., däribland familjevård.

08:30 - 09:30 Den framtida handikappolitiken – bidragsberoende eller rätt till delaktighet?

Plats: Högskolan på Gotland, B23
Arrangör: Handikappförbunden och HandikappHistorisk Förening
Kommer utanförskapet för personer med funktionsnedsättning att vändas till inkludering i den framtida välfärdspolitiken? De senaste 50 årens handikappolitik har upplevt både med- och motgång. Villkoren för det handikappolitiska arbetet och synen på handikappfrågorna i politiken har förändrats. Men varför går det så långsamt att bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla när alla politiker tycks hålla med om hur viktigt det är? Fortfarande diskuteras rätten till individuellt stöd. Fortfarande står många funktionshindrade utanför arbetsmarknaden, trots talet om hur viktigt det är att fler kommer i arbete för att rädda välfärden.

09:00 - 13:00 Möjligheternas hus - testa dina visioner för att stärka människornas plats i arbetslivet.

Plats: Holmen, Visby hamn
Arrangör: Arbete och nya möjligheter för alla - Europeiska socialfonden i Sverige
I Möjligheternas Hus möter du Europeiska socialfonden. Idag samtal om två ämnen: Hur kan arbetsplatsen se resurser och potential hos invandrare och hur ökar man anställbarheten hos långtidssjukskrivna och personer som är långt från arbetsmarknaden.

09:00 - 16:00 Ingen är perfekt. Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Dags att förändra Sverige!

Plats: Visby hamn, Skeppsbron
Arrangör: Handikappförbunden
Ingen är perfekt. Alla är olika och har olika behov. Varför bygga samhället fel från grunden? Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Ta del av Handikappförbundens perspektiv och erfarenheter. I vårt tält på Skeppsbron samlas en rad handikappförbund för information, samtal och debatter.

09:00 - 10:30 Jobb för unga – så ökade vi praktikplatserna med 78 procent

Plats: Clarion Hotel Wisby, Trädgården.
Arrangör: Unga Jobb Östergötland i samarbete med Fjärde Storstadsregionen

Praktik är ett effektivt verktyg för att ungdomar ska få in en fot på arbetsmarknaden. Vilket ansvar har näringslivet för att skapa fler praktikplatser? Hur kan man samarbeta med det offentliga? Och hur går man konkret tillväga?
I Fjärde Storstadsregionen har Sparbankerna och Swedbank systematiskt använt sina kundkontakter för att uppmana arbetsgivare att erbjuda praktik för arbetssökande ungdomar i åldern 18-30.

09:00 - 10:20 Profession, familj och funktionsnedsättning

Plats: Hansa Utbildning, Bredgatan 4
Arrangör: Liberala Kvinnor 

Föredrag och publiksamtal kring  att vända hinder till möjligheter och se bortom funktionsnedsättning. Vi bjuder på frukost.

10:00 - 11:30 ADHD-behandling inom Kriminalvården - extremt lönsamt

Plats: Högskolan på Gotland, B23
Arrangör: Riksförbundet Attention och Kriminalvården
Erfarenheterna från ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten visar att behandling av ADHD är lönsamt både ur samhällsekonomisk synvinkel och för individen. Nationalekonomen Ingvar Nilsson beräknar att klienterna skulle kosta samhälle 20 gånger mer om de inte rehabiliteras. När ska det bli efterföljare?

10:00 - 10:45 En verktygslåda i arbetet med ungdomar och unga vuxna med Aspergers syndrom o högfungerande autism

Plats: Högskolan på Gotland, E30
Arrangör: Solhagagruppen

Hur hjälper vi unga med Aspergers syndrom och högfungerande autism till en fungerande vardag?

10:00 - 11:30 Familjehemsvård för vuxna - vad säger de som provat?

Plats: Högskolan på Gotland, D23
Arrangör: Stiftelsen Credo

Familjehemsvård för vuxna - vad säger de som provat? Ett brukar- och uppdragsgivarperspektiv på familjehemsvård.

10:00 - 11:00 Privata försäkringar eller offentlig finansiering av sjukvården? Vad säger politikerna resp. folket?

Plats: Restaurang Wallers terrass (Wallers plats 2)
Arrangör: Trygg-Hansa i samarbete med Newsmill
Välkommen till ett seminarium i samarbete mellan Trygg-Hansa och Newsmill om finansieringen av den framtida vården. Är sjukvården i framtiden underfinansierad? Diskussion med centrala politiker och sakkunniga. Dessutom presenteras en ny undersökning om vad svenska folket anser om detta.

10:00 - 11:00 Almedalen Roast - Grillning av arbetsmarknadens parter

Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6
Arrangör: Veritas PR & Communications
En rekordstor och intensiv avtalsrörelse med stundtals högt tonläge är över. Men vad blev resultatet? Kommer årets avtalsrörelse att påverka den svenska modellen? Hur ser maktbalansen ut? Har industriavtalet en framtid? Om inte, finns det något alternativ? På restaurang Friheten grillar vi fyra av arbetsmarknadens tyngsta aktörer. Med vassa analyser och skarpa frågor från både höger och vänster.

10:00 - 11:00 Framtidens arbetsmarknad

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Gröna Studenter & Saco Studentråd
De kunskapsintensiva tjänsterna förväntas öka framöver och med det behovet av högskoleutbildad arbetskraft. Kan vi skapa jobb åt unga eller nyexaminerade och samtidigt tackla framtidens hållbarhetsutmaningar? Vilka möjligheter har unga att få relevanta jobb på den nya arbetsmarknaden?

11:00 - 12:30 Jobben och jobbet!

Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokal Wisby
Arrangör: TCO

Utfrågning av riksdagspartierna om en modern arbetslinje.

11:00 - 12:00 Hälsoekonomi som verktyg i den politiska processen - kan man lita på underlagen?

Plats: Högskolan på Gotland, E31
Arrangör: Svensk förening för folkhälsoarbete - SFFF, Nätverket Uppdrag Hälsa

Hälsoekonomiska underlag är ständigt efterfrågade. Inte minst gäller detta på folkhälsoområdet. Men varför är det så svårt att få fram underlag som pekar på vinster av förebyggande insatser och kan man lita på de underlag som kommer fram? Presentationer av nya satsningar följs av debatt.

11:00 - 11:50 Barn som lever i familjer med missbruk

Plats: Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget)
Arrangör: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
En beräkning från Statens folkhälsoinstitut finner att ca 385 000 barn lever i familjer med ett riskbruk av alkohol och andra droger. Drugsmart.com prövar ett nytt sätt att nå berörda ungdomar så de kan få stöd och hjälp. Frågor kring förhållningssätt, sekretess och anonymitet diskuteras.

11:15 - 12:30 Barn av vår tid - Vem tar ansvar för de ungar ingen vill se?

Plats: Högskolan på Gotland, B24
Arrangör: Fryshuset

Ca 400 000 barn växer upp i miljöer som är direkt skadliga! Psykisk ohälsa bland unga ökar. Många unga känner att vuxenvärlden abdikerat från deras spelplan. Sitter vuxenvärlden på läktaren och vem är med i matchen som ska ta ansvar för dessa ungar som ingen vill se?

12:00 - 12:45 Varför behövs en ny branschorganisation inom LSS-området?

Plats: Högskolan på Gotland, E30
Arrangör: Frösunda
Göran Fredriksson, VD för Frösunda och branschordförande inom personlig assistans i Vårdföretagarna, berättar om framtid och möjligheter inom LSS-området och varför den högaktuella och nystartade branschorganisationen för företag som är verksamma inom LSS - boende och daglig verksamhet, behövs.

12:00 - 14:00 Hur kan medarbetarna engageras i förnyelsen av omsorgen?

Plats: Joda Bar och kök
Arrangör: Carema Care och Carema Sjukvård
Inom Mönsterarbetsplatsen tas goda idéer fram så att de kommer till gagn för både kunder och medarbetarna själva. Den som trivs och har inflytande gör ett bättre jobb och det uppmärksammas av dem som får nytta av omsorgen och deras anhöriga. Nöjda medarbetare leder till nöjda kunder!

12:00 - 13:30 Kvinnor i riskbruk, missbruk och beroende - om genusperspektiv och könsskillnader

Plats: Hamngatan 3
Arrangör: Beroendecentrum Stockholm

Vi vill i samtalsform lyfta frågeställningar som: - i vilka grupper ökar missbruket? - vad är det för skillnad mellan mäns och kvinnors drickande? - vad görs för missbrukande kvinnor? - finns det genusperspektiv och könsskillnader i beroendevården?

13:00 - 14:30 Vem får jobba? - Ett seminarium om arbetsmarknaden och psykisk ohälsa

Plats: Högskolan på Gotland, B23
Arrangör: NSPH, Handisam och Handikappförbunden
Personer med psykisk funktionsnedsättning är en grupp som har särskilt svårt att få jobb. Många får sin försörjning genom socialförsäkringen eller genom kommunernas försörjningsstöd. Många försörjs av sina anhöriga. Hur ska trenden kunna ändras? Vad behöver göras och vilka resurser behövs?

13:00 - 13:30 Socialdemokraterna frågas ut om handikappförbundens tio krav på nästkommande regering

Plats: Visby hamn
Arrangör: Handikappförbunden
Ylva Johansson i heta stolen. K-G Bergström frågar ut Socialdemokraterna om Handikappförbundens tio krav på nästkommande regering. Utfrågningen sänds direkt via webb-TV både textad och teckentolkad (!) Direkt efter utfrågningen hålls ett samtal med analys och debatt. Chatt på www.ingenarperfekt.se

13:00 - 14:30 Det går att överleva!

Plats: Högskolan på Gotland, B24
Arrangör: Blå Bandet-rörelsen, Hela Människan, IOGT-NTOs Juniorförbund, IOGT-NTO, LP-stiftelsen.

Therese Eriksson, Maskrosbarn, författare till ”Vi har ju hemligheter i den här familjen”, berättar om sin uppväxt kantad av psykisk sjukdom/missbruk. Hur stöttar vi barn i utsatta miljöer? Medverkande organisationer redogör även för vad de gör just nu för barn i utsatta miljöer.

13:00 - 17:00 Frisk av jobbet - för hälsa, lönsamhet och arbetsglädje!

Plats: Strand Hotel
Arrangör: Riksdagsledamot Lennart Levi i samverkan med Allianspartierna och Kungliga ingengörsakademien
Fler jobb betyder att alla i arbetsför ålder som kan och vill arbeta ges möjlighet till detta, efter förmåga och lägenhet. Bättre jobb betyder dels att jobben inte gör oss sjuka, dels att de bidrar till hälsa, välbefinnande, utveckling och lönsamhet. Men vilka är aktörerna? Och vem gör vad?

13:00 - 15:00 Jakten på superarbetskraften

Plats: Strand Hotel, Bryggarsalen
Arrangör: TCO
Finns det plats för alla i det moderna arbetslivet? Hur kom det sig att antalet personer i sjukskrivning eller långvarig arbetslöshet ökade så markant under några år. Vad krävs för att vända utvecklingen? Ett av Sveriges mest angelägna samhällsproblem får kanske ett svar.

13:00 - 14:30 Bidrag istället för jobb? En granskning av regeringens arbetsmarknadspolitik för unga

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Handelsanställdas förbund & Hotell och Restaurang Facket

Vilka effekter har den sänkta arbetsgivaravgiften för unga fått inom privat tjänstesektor? Handels och HRF presenterar en utvärdering av regeringens arbetsmarknadspolitik för unga.

14:00 - 16:00 Vi söker dig som är särbegåvad, inte normalbegåvad

Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39
Arrangör: Social Venture Network

Har människor med funktionsnedsättning verkligen en plats på arbetsmarknaden? Varför är frågan inte mer synlig i årets valrörelse? Var står dina politiker? Dagens politiska gäst utfrågas.

15:00 - 17:00 Rapport från verkligheten – människor i en utsatt livssituation

Plats: Högskolan på Gotland, B24
Arrangör: Hela Människan
Ett ”nedslag i verkligheten” tillsammans med enhetschefer från Hela Människans sociala verksamhet och Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (M) och Christer Engelhardt (S).

15:00 - 17:00 Hur kan riskfaktorerna minimeras bland barn och unga placerade i familjehem?

Plats: Rosas pensionat & Café, S:t Hansgatan 22
Arrangör: Specialistpsykiatrigruppen

Barn och unga som placeras i familjehem är en utsatt grupp som ofta har problem med både skolgång och hälsa vilket riskerar få långtgående konsekvenser i vuxenlivet. Pia Kyhle Westermark, forskare från Socialstyrelsen ger inblick i hur omfattande problemen är och presenterar möjligheter, sedan disk.

22:30 - 00:00 Nattbio och diskussion om ungdomars livsvillkor

Plats: Borgen, Hästgatan
Arrangör: Svensk Förening för Folkhälsoarbete - SFFF, Fryshuset, Våra Gårdar, IOGT/NTO

Vi visar filmen "Sebbe" och sätter fokus på och diskuterar ungdomars livsvillkor. Sebbe är 15 år och nästan man. Han bor med sin mamma i en lägenhet som är alldeles för trång. Sebbe gör sitt bästa. Han slår aldrig tillbaka. Filmvisningen föregås av ett samtal med publiken.
Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan

Sök