TORSDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/torsdag2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
Torsdag frukost: BEMÖTANDE VID PSYKISK OHÄLSA ”Det gäller att hitta bromsen och fånga signalerna”
 
TORSDAG 6 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24
Frukost serveras från 7.30
 

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Det är den stressrelaterade ohälsan som ökar mest. Ett annat folkhälsoproblem är våld i nära relationer. Två orsaker till psykisk ohälsa. Hur hittar vi den kortaste vägen tillbaka för den som drabbas?

Välkommen till ett seminarium om bemötande och arbetssätt som minskar risken för långa sjukskrivningar och utanförskap.

Frukostseminariet utgår från två goda exempel: Landstinget i Värmland samt kommuner och samordningsförbund arbetar med Tjänstedesign som metod för att kartlägga patienter med utmattningsproblematik kring deras upplevelser.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg arbetar systematiskt med problematiken kring våld i nära relationer.

 

Medverkan:
Sofia Axelsson, Försäkringskassan, Värmland
Olga Sabirova Höjerström, tjänstedesigner, Experio Lab Landstinget i Värmland
Meta Fredriksson-Monfeldt, förbundschef, samordningsförbundet Samspelet
Ulrica Sandzén, förbundschef, samordningsförbundet BÅDESÅ
 
Torgny Andersson, ordförande Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Nina Lillerskog, personlig handläggare Försäkringskassan
Hans Carlsson, socialkonsultent, Arbetsförmedlingen
Michael af Geijersstam Ottow, enhetschef, Utväg Skaraborg
Helene Lindström, distriktssköterska, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral
Rebecka Wäring Socialsekreterare, Sektor Socialtjänst, Skövde
 

Tjänstedesign: Kunskapsutveckling  och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

Kontakt: Ulrica Sandzén, Förbundschef, Samordningsförbundet BÅDESÅ, 0531-526929, ulrica.sandzen@bengtsfors.se
 
Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
Risken att påbörja sjukfall med psykisk diagnos är:
  • Avsevärt högre för kvinnor än för män.
  • Högst i åldern 30-39 för både kvinnor och män.
  • Något förhöjd med barn i åldern 3-12 år i familjen.
  • Högre för män och kvinnor i välfärdstjänster eller kontaktyrken (vård, omsorg och skola).
”Tjänstedesign” är en metod som visar  vilka samhällstjänster som ”Anna” mötte när hon insjuknade i utmattning.
 
På detta sätt bygger man en grund för att genom kunskap utveckla och effektivisera rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.
De sex samordningsförbunden i Värmland, Försäkringskassan och Landstinget i Värmland.
 

Våld i nära relation: Att våga fråga

Kontakt: Malin Nymann, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Skaraborg, 076-142 70 56, malin.nymann@vgregion.se

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem, med många olika orsaker som grund. Vi vet att hälsan påverkas. Konsekvenser av våldsutsatthet kan visa sig på sämre arbetsförmåga och ett sämre fysiskt och psykiskt
mående.

I Skaraborg ska personer, vuxna och barn, med upplevelser av våld i nära relation bemötas på ett samordnat och enhetligt sätt.

Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentraler har genom samverkan gjort som rutin att ställa frågan om våld, för att tidigt upptäcka och uppmärksamma om våld förekommer. Målet är att  kunna ge råd och stöd till rätt hjälp.

En samordnare inom varje verksamhet utvecklar ett sammanhållande och övergripande arbetssätt så att tjänstemän/personal inom respektive enhet vet hur man skall gå vidare vid upptäckten av våld i en nära relation.

 
Våld i nära relationer är en komplex samhällsfråga som finns och återkommer inom alla verksamheter. Problematiken med våld återfinns inom alla målgrupper och dessa behöver bättre anpassas för att möta målgruppens behov.
Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentraler