KONSTEN ATT RÄDDA LIV

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ullakarin2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Psykisk hälsa, ohälsa och förebyggande av självmord

Många upplever att det är svårt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Ofta beror det på att vi saknar kunskap och att det finns många myter kring desssa områden.

Vid två föreläsningar den 7 november 2016 talade Ullakarin Nyberg  konsten att rädda liv genom att förebygga självmord.

Under förmiddagen (9.00 - 12.00) var inriktningen barn och unga. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om varningstecken och hur självmord bland unga kan undvikas.

Föreläsningen efter lunch (13.30 - 16.30) gav fördjupad kunskap om att prata med personer som är självmordsnära eller anhöriga till person som tagit sitt liv.

Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord?

Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet.

Föreläsningen var i första hand riktade till  personal och samarbetspartners inom FINSAM och Region Gotland. Vid mån av plats fick även andra delta.

 

 

 

 

 

 

Sök

OM ULLAKARIN NYBERG

Ullakarin Nyberg är psykiater, medicine doktor och forskare, med bakgrund inom onkologi.

Hennes forskning handlar om anhöriga som mist ett barn eller syskon i suicid.

I sitt yrke föreläser Ullakarin Nyberg om psykisk ohälsa och suicidprevention. Hon handleder personal och utvecklar rutiner för arbetet med suicidnära personer och deras närstående.