ULRIKA WOLFF

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ulrika
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

ULRIKA WOLFF

Dyslexi är ett, ofta ärftligt, språkligt handikapp som drabbar 5-8 procent av befolkningen.

I grunden handlar det om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad.

Vad är typiskt och vad skiljer sig åt vad gäller människors lässvårigheter?

Vad betyder det på arbetsplatsen och i skolan?

 

Om Ulrika Wolff

Ulrika Wolff är fil dr och universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Hennes forskningsintresse rör framförallt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga.

Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

Ord ord ord

Arbeta aktivt och strukturerat med språkinlärning
Författare: Ulrika Wolff

Antologi: LÄSNING

Antologi: LÄSNING

Författare bl a Ulrika Wolff