Fem frågor till Ulrika Havossar

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ulrikahavossar
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Ulrika Havossar

Ulrika Havossar är enhetschef på Försäkringskassan på Gotland. Här har man inget eget rehabiliteringsansvar. Uppdraget i Finsam är att samordna insatserna.

Hur ser du på samarbetet inom Finsam?
Det var nödvändigt att samarbetet kom igång! Innan Finsam visste vi visserligen var det var som inte riktigt fungerade. Genom Finsam har vi möjlighet – och vågar – att lyfta på de där stenarna. Då kan vi göra något åt problemen. Likväl – det som fungerar och är bra tar vi med oss.


Vari ligger utmaningen?
Problemet är att vi har olika regelverk inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de kommunala förvaltningarna. Här gäller det att vi tillsammans finns med från början för den enskilde, så att de personer vi arbetar med inte riskerar att hamna mellan stolarna.
En konkret utmaning är det stora behovet av arbetsträningsplatser. Där tycker jag att kommun och myndigheter ska gå föregå med gott exempel.


Försäkringskassans uppgift inom Finsam?
Vår uppgift är att samordna rehabiliteringsinsatserna. Vi har inget eget rehabiliteringsansvar. Vårt uppdrag är att se till att individen och de övriga andra aktörerna (arbetsgivarna, arbetsförmedling, vården) tar sitt ansvar i rehabiliteringen. Man kan säga att vår uppgift är att ”putta på” och följa upp. Vi är med i projekten även om vi inte projektägare.


Vilka vinster kan du se?
Vinsten är att individen får rätt stöd och rätt rehablitering för att återfå arbetsförmågan i den grad han eller hon klarar av. Försäkringstagaren måste hamna rätt, så att rehabliteringen verkligen leder framåt och stärker individen.
För oss som jobbar i organisationerna finns en stor vinst i att vi träffas och får ansikten på namnen. Det gäller både på chefsnivå och bland handläggarna. Det blir naturligt att ta kontakt. Vi får kännedom och respekt för varandras uppdrag. Jag blir så imponerad av att det finns ett sådant engagemang – det är inte bara ett jobb. Det ger mycket energi!


Någon önskedröm med Finsam?
Det bästa som kan hända är att de projekt som är igång blir som vi hoppas, ett naturligt sätt att jobba – och inte bara stannar vid att vara projekt.
Jag skulle också gärna se ett nästa projekt är inriktat på personer som har en arbetsgivare men som ligger i riskzonen. Jag tror att vi måste rikta in oss mer på arbetsgivarna såväl privata som offentliga.

Sök