UNGA KVINNOR

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ungakvinnor
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Slutrapport och utvärdering


Finsam-projektet Unga Kvinnor har formellt avslutats den sista mars 2014. Denna arbetsmodell för arbetslivsinriktad rehabilitering och flerpartssamverkan ingår nu i JobbSam.

Den 9 april 2014 presenterades slutrapport och utvärdering. Utvärderingen har genomförts under projektets gång av Margareta Gottberg. Dokumenten finns i spalten till höger.
 

UNGA KVINNOR
- projektet som leder till jobb

"Jag måste börja våga lita på att jag är bra". Citatet kommer från en intervjustudie som genomförts inför projektet Unga kvinnor.

 

Projektet startade den 1 april 2011 och riktar sig till kvinnor, 18 –29 år, som av olika skäl inte klarat utbildning eller arbete. Det är kvinnor som har en stor del av vuxenlivet framför sig.

Genom arbetsträning, praktik och utbildning ska deltagarna ges stöd till organiserat liv och att bryta destruktiva livsmönster.

Samtliga deltagare som  fullföljer uppgjord handlingsplan garanteras lönearbete.

 -------------------------------------------------

"Unga Kvinnor har gett mig ett liv"

Intresset för det gotländska Finsamprojektet Unga Kvinnor var stort vid årets Rikskonferens för Samordningsförbund i Uppsala.

Vid två seminarium berättade Ewy Pettersson och Susanne Johansson om sina erfarenheter. LÄS MER HÄR

Arkivbild: Ewy Pettersson och Susanne Johansson, Almedalsveckan 2013.

 -------------------------------------------------

ALMEDALSVECKAN 2013: ATT FÅ ARBETA EFTER SIN FÖRMÅGA

Unga Kvinnor medverkade vid frukostseminariet den 4 juli. Ewy Pettersson berättade om sin levnadsresa - från ett mörkt ensamt rum till jobbet på Korpens vattencenter. Anna Sandell Skoggren är hennes arbetsgivare. Vivianne Thomsson har genom projektet blivit Ewys mentor eller ”storasyster”. LÄS MER HÄR
 

 -------------------------------------------------

POSTITIV DELRAPPORT

Det går framåt för projektet Unga Kvinnor. Flera deltagare har fått jobb och inlett studier och har därmed lämnat projektet. Andra är på god väg mot arbetsmarknad och studier.

LÄS MER HÄR

LYSSNA OCKSÅ PÅ RADIO GOTLAND: FINSAMPROJEKT GER UNGA KVINNOR NYSTART 2013-04-09

(länk till Radio Gotlands webbplats)

 -------------------------------------------------

VI SÖKER:

SAMARBETE MED NÄRINGSLIV OCH ARBETSPLATSER

Vi söker företag och arbetsplatser som vill bidra med övningsarenor för arbetsträning i skarpt läge.
Vill du vara med och ge våra deltagare en nystart i livet?

LÄS MER HÄR

Information: e-post:Susanne Johansson
Telefon: 0498-26 98 01.

MENTORER - "STORASYSTRAR"

Vi söker er som med sunt förnuft och stort hjärta kan vara goda förebilder för våra deltagare. Kan du bidra med din livserfarenhet för att skapa trygghet och vara ett socialt stöd för deltagarna?
 

LÄS MER HÄR

Information: e-post: Susanne Johansson
Telefon: 0498-26 98 01.

-------------------------------------------------

 

 

Nu startar Unga kvinnor

Nu drar projektet Unga kvinnor igång på allvar. Susanne Johansson och Ola Mårtensson är på plats i lokalerna vid Broväg. I mitten på maj ska de första deltagarna introduceras.
LÄS MER HÄR

KONTAKT

Susanne Johansson, Projektledare /samordnare
Telefon: 0498 - 26 98 01
E-post: susanne.johansson02@gotland.se
.

Ola Mårtensson, Handledare
Mobil: 073 76 586 52
E-post:ola.martensson@gotland.se

.

PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund: Unga kvinnor, 18-29 år, med stora svårigheter att försörja sig själva riskerar att hamna mellan stolarna i välfärdssystemen.  Det är en osynlig grupp med förhållandevis korta kontakter med myndigheter – ofta inte tillräckligt länge för att uppmärksammas som ett problem. Försörjningsstöd avlöses av föräldrapenning, sjukskrivning eller genom att försörjas av släkt eller sambo . Kvinnorna har ofta trasslig bakgrund och dålig självbild.

En inventering visar att det rör sig om cirka 75 unga kvinnor på Gotland. (se spalten till höger). 11 av dessa har djupintervjuats som grund till projektet. De berättar om svårigheter att skapa struktur i livet. De vet vad som är bra för dem men vittnar om att de lätt låter sig påverkas av andra att göra saker som känns bra för stunden.

Projektet Unga kvinnor ska utveckla en modell för att tidigt fånga upp unga kvinnor som riskerar att hamna i en rundgång mellan alla Finsams ingående parter. Projektet ska också leda till att unga kvinnor i målgruppen blir självförsörjande, och därmed motverka  utanförskap.

Verksamhetsidé: Deltagarna erbjuds en längre – upp till 1,5 år – sammanhållen arbetsträning samt praktik eller studier. Kvinnor får under denna tid individuellt och socialt stöd. I projektet ingår också utbildning med kvinno-perspektiv, friskvård  och sociala aktiviteter.

Målsättning: Målet är att 20 unga kvinnor ska ha deltagit i projektet under minst ett år. 10 av dessa ska ha uppnått sin egen långsiktiga försörjning.

Projektet pågår under två och ett halvt år med start den 1 april 2011.

Mer information kommer under projektets gång.