UNGDOMSKRAFT (ESF tidigare FINSAM)

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ungdomskraft
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

UNGDOMSKRAFT

Ungdomskraft startade med stöd från FinsamGotland och fortsatte sedan sommaren 2012 som ESF-projekt.

Läs mer om projektet här:

 FÖLJ UNGDOMSKRAFT HÄR

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, region Gotland, är projektägare för ESF-projektet Ungdomskraft.
Följ projektet här (länk till www.gotland.se).

Läs också om Ungdomskraft i Finsams trycksak På spåret mot Arbetsmarknaden 2012-2013 (länk till pdf).

 

UTVÄRDERING

European Minds att genomföra en utvärdering av Ungdomskraft under projekttiden inom ESF.
HÄR FINNS EN FÖRSTA UTVÄRDERINGSRAPPORT (länk till pdf)
HÄR FINNS METODBESKRIVNING OCH INTERVJUER (länk till pdf)

-------------------------------------------------    

Ungdomskraft jobbar över gränserna

Light my power från Polen gör studiebeslök på GotlandUNGDOMSKRAFT har sedan starten 2011 byggt en verksamhet för unga vuxna 16-24 år som står längst från skola och arbetsmarknad. I grunden finns också det kommunala informations- och uppföljningsansvaret.

Man har också framgångsrikt arbetat nationellt och transnationellt med liknande projekt i Sverige och Europa. LIGHT MY POWER från Polen besökte Gotland i slutet av oktober, för se kopplingen mellan yrkeshögskoleutbildning och näringsliv på Gotland.

UNGDOMSKRAFT  GÅR VIDARE

Projektet Ungdomskraft drivs sedan sommaren 2012 vidare med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF. Den 18 oktober 2012 arrangerades ett spridningsseminarium för att berätta om projektets erfarenheter det första året. Ett 25-tal personer kom till mötet.

 

Kick-start till ESF

Gotland är en av flera regioner som arbetar med samma målgrupp. Flera liknade projekt fick ESF-stöd vid samma tillfälle. För ungdomskraft gav året inom FinsamGotland en kick-start.
– När vi fick ESF-stöd var vi redan i full drift. Det var en stor fördel för oss, berättar projektledaren Jan Svensson. vi har kommit igång med att bygga upp en fast förankring inom Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården med habiliteringen.

"Det är av att lyckas man växter"

På individnivå arbetar projektet vidare med full kraft.
- Vi fokuserar på deltagarnas styrkor, beskriver Jan Svensson.  Vi står nära deltagarna - det får ta tid, men vi står kvar! Det är av att lyckas man växter - inte av misslyckanden. Det är vår värdegrund.

 -------------------------------------------------   

UNGDOMSKRAFT HAR FÅTT ESF-STÖD OCH UTÖKAS

Den 20 januari beviljade Svenska ESF-rådet cirka sex miljoner kronor från den Europeiska socialfonden till projektet Ungdomskraft under perioden 2012 till juni 2014.

I detta ESF-projekt(som inleds januari 2012) utökas målgruppen till 16-24 år. Läs pressmeddelandet här

FINSAMPROJEKTET UNGDOMSKRAFT

Ungdomskraft är ett Finsam-projekt som riktar sig till ungdomar (16-20 år) som inte går i gymnasieskolan, som hoppat av sin utbildning i förtid och riskerar att hamna i utanförskap.

Projektets mål är att bryta ungdomars sociala utanförskap och erbjuda verksamheter som leder till fortsatta studier eller arbete. På Gotland beräknas cirka 70 ungdomar befinnas sig i målgruppen.

 

Projektägare är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Region Gotland. Projektet pågår till och med juni 2012.

 

 -------------------------------------------------  

UNGDOMSKRAFT PÅ FÖRETAGARDAGEN

 

”Hej! Jag heter Pia. Vi behöver praktik & pröva-på-platser till Ungdomskraft. Prata med mig!”

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskraft tog nytta av Företagardagen, som samlar företag och arbetsgivare från hela Gotland. Det gav många möjligheter att knyta nya kontakter – och att berätta om projektet.

Hej! Jag heter Pia. Vi behöver praktik & pröva-på-platser till Ungdomskraft. Prata med mig!

Med nya smarta tröjor tog Ungdomskraft plats på plan vid Företagardagen på Wisby strand i november. Här samtalar Pia Bergman med Marie Ahlgren, Gotlands Media. LÄS MER

 

 

 

.

------------------------------------------------- 

Det kommunala uppföljningsansvaret

Enligt Skollagen, SFS 2010:800, 29 kapitlet 9§ ska "en hemkommun  löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Länk till Svensk författningssamling 2010:800

Målsättningen för Ungdomskraft  är att under projekttiden (med stöd från Finsams och ESF) finna en hållbar modell för detta kommunala uppföljningsansvar.

 -------------------------------------------------  


Text och bild ovan: Evelina Nilsson

 -------------------------------------------------  

KONTAKT:

Bild: Pia Bergman, Jeanette Hillbom, Jan Svensson.

.

PIA BERGMAN
Telefon: 0737-65 81 24
E-post: pia.bergman@gotland.se

 .

EWA HAMMARSTEDT
e-post: ewa.hammarstedt@arbetsformedlingen.se

.

JEANETTE HILLBOM
Telefon: 0737-65 81 09
E-post: jeanette.hillbom@gotland.se

.

JAN SVENSSON (projektledare)
Telefon: 0704 - 47 68 95
E-post: jan.svensson@gotland.se

.
CHRISTINA WENNÅS
Telefon: 0769 - 47 84 54
E-post: christina.wennas@gotland.se

------------------------------------------------- 

PROJEKTBESKRIVNING

Bakgrund: Region Gotland har (liksom övriga kommuner) lagstadgad skyldighet att fortlöpande hålla sig informerad om ungdomars sysselsättning. Regionen ska kunna erbjuda de ungdomar som inte läser på gymnasieskola individuellt anpassade åtgärder.

I den statliga utredningen ”Unga utanför” (2005) genomfördes en kartläggning av vilka ungdomarna är som inte går på gymnasiet, arbetar eller söker arbete. Utredningen pekade på tydliga samband mellan individens socioekonomiska bakgrund och risken att hamna i ett utanförskap. 

Verksamhetsidén är att erbjuda målgruppen verksamheter som leder till fortsatta studier eller arbete.

På individnivå ska projektet präglas av ett innovativt och operativt arbetssätt. Fokus ska vara att ungdomarnas självkänsla ska stärkas. De ska få motivation att ta ansvar för och makten över sin framtidsplanering.

Utgångspunkten är ett aktivt uppsökande arbete i form av registrering, kartläggning och kontaktarbete med berörda ungdomar. Samt att pröva och använda flera metoder i det uppsökande arbetet med syftet att nå och motivera ungdomarna till att ta aktiv del i projektets verksamhet.

På regionnivå ska nya samarbetsformer och metoder för ett aktivt samverkansarbete kring målgruppen initieras och utvecklas. Tänkta samarbetspartners är socialförvaltning, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, det regionala näringslivet samt det nätverk som etablerats inom FINSAM och de projekt som arbetar med närliggande frågor och målgrupper .


Målgrupp: Ungdomar 16-20 år som inte går i gymnasieskolan, som hoppat av sin utbildning innan utbildningstidens slut, som inte uppnått ett komplett gymnasiebetyg och som löper stor risk att hamna i utanförskap.
På Gotland beräknas målgruppen var cirka 70 personer.


Målet är att identifiera, kartlägga och erbjuda minst 90 procent av ungdomarna projektets insatser. Av dessa ska minst 80 procent fullfölja arbetet i projektet, uppleva förbättrad livssituation, samt återuppta studier - eller få ett arbete alt fortsatt praktik.

Sök
BESÖKSADRESS
UNGDOMENS HUS FENIX, våning 2
Norra Hansegatan 4
62142 Visby
FINSAMS FRUKOSTMÖTEN
Trycksak
Informationsblad för utskrift på tvåsidig A4, för att därefter vikas.
UNGDOMSKRAFT drivs med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden) perioden 2012 till juni 2014. I detta ESF-projekt utökas målgruppen till 16-24 år, det vill säga även fyra år utöver det kommunala uppföljningsansvaret.