Utvärdering: Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/utvardering
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Utvärdering: Samordningsförbundet FinsamGotland

För att få svar på frågan "Har Finsam gjort skillnad?" har en utvärdering av verksamheten genomförts hösten 2013. 

Samordningsförbundet FinsamGotland – en studie av hur samverkan implementeras genom samordningsförbund har nu kommit från tryckeriet och finns som nedladdningsbar pdf i spalten till höger.

 

– Vår målgrupp är gotlänningar som behöver stöd från olika håll för att nå egen försörjning. Vårt uppdrag är att hitta arbetssätt och modeller som underlättar för samverkan mellan de myndigheter som står för dessa stödåtgärder, förklarar samordnaren Eva Jupiter. Sedan starten 2008 har vi arbetat med strukturer och att skapa mötesplatser. I projektform har vi haft möjlighet att utveckla nya arbetssätt till gagn för individer och organisation.

Har Finsam gjort skillnad?

Syftet med utvärderingen har varit att med utomståendes ögon se om FinsamGotland har gjort skillnad under de år som verksamheten pågått. Cirka 100 anställda inom de aktuella myndigheterna har besvarat utskickad enkät. Ytterligare 17 har djupintervjuats.

Merparten av de tillfrågade anser att rutinerna har ändrats så att samverkan mellan myndigheterna underlättas. Kunskapen om kollegornas arbete och förutsättningar har också ökat.  Man menar också att det lett till ökad kvalitet och bättre behandling av brukare (patienter och klienter).

Kunskap om samverkan

Utvärderingen visar att FinsamGotland skapat kunskap om vad det innebär att samverka och att man har lyckats etablera strukturer där detta fungerar.

Men den visar också behovet av att myndigheterna fortsätter anpassa sin verksamhet för att förenkla samarbetet.

Underlag för framtiden

– Nu har vi ett bra underlag för vårt fortsatta arbete, konstaterar Eva Jupiter. Vi ser att vi är inne på rätt spår. Men vi kan inte luta oss tillbaka med detta.

Verkligheten visar att samverkan behövs, fortsätter hon. Behovet är stort och ingen av de medverkande myndigheterna kan lösa problemen på egen hand.

 

Utvärderingen har genomförts av oberoende KFI- Kommunforskning i Västsverige, med erfarenhet från liknande uppdrag.