TORSDAG 10-15: VÅGA FRÅGA

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/vald-i-relationer
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 
TORSDAG 6 JULI 10.00-15.00 Hamnplan, plats 215 Kaffe finns
 
TORSDAG 6 JULI 10.00-15.00 Hamnplan, plats H213
 
Kontakt: Malin Nymann, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Skaraborg, 076-142 70 56, malin.nymann@vgregion.se

 

Våld i nära relationer är en komplex samhällsfråga, där kunskap och bemötande att viktig inom välfärdens inom alla verksamheter. Hur ska man som tjänsteman på en myndighet upptäcka våld i nära relationer? Ett samtal om rutiner som gör skillnad - och att våga fråga!

 

I Skaraborg har samordningsförbunden utvecklat ett arbetssätt så att tjänstemän/personal börjat våga fråga - och fått vetskap om hur man skall gå vidare vid upptäckten av våld i en nära relation. 

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem, med många olika orsaker som grund. Vi vet att hälsan påverkas och konsekvenser av våldsutsatthet kan visa sig i sämre arbetsförmåga och sämre fysiskt och psykiskt mående. Det är en komplex samhällsfråga som är aktuell inom alla verksamheter. Problematiken återfinns inom alla målgrupper.

I samordningsförbundets systematiska arbete medverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skövde kommun och Närhälsan Södra Ryds vårdcentral. Samarbete med Utväg Skaraborg har inneburit att de utbildat samverkande myndigheters personal.

 

  • Nina Lillerskog, personlig handläggare, Försäkringskassan
  • Hans Carlsson, socialkonsultent, Arbetsförmedlingen
  • Jennie Malm Georgson, samordnare, Utväg Skaraborg
  • Helene Lindström, distriktssköterska, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral
  • Rebecka Wäring, socialsekreterare, Sektor Socialtjänst, Skövde
  • Torgny Andersson, ordförande, Samordningsförbundet Östra Skaraborg
  • Malin Nymann, förbundschef, Östra Skaraborg
  • Annica Bengtzing, förbundschef, Norra Skaraborg
  • Christel Martinsson, förbundschef, Västra Skaraborg
  • Bengt Sjöberg, förbundschef, Norra Skaraborg
Sök

ÄR DU I
BEHOV AV HJÄLP?
 

Har du:

- upplevelser av våld?
- blivit utsatt för våld?
- eller utövat våld?
- som barn levt i en familj med våld?