FREDAG 9.00 WORKSHOP

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/workshop2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
SAMVERKAN FÖR UTVECKLING AV VÄLFÄRDEN FREDAG KLOCKAN 9.00 - 9.50. Samordningsförbunden ger nya möjligheter till samarbeten. Workshop kring intressanta trender och tankar över vart detta kan leda oss.
 
FREDAG 7 JULI 9.00 - 9.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

I förvaltningssverige, runt omkring i landet, pågår en tyst revolution. Allt fler kommuner, landsting, har tillsammans med Arbetsförmedling och Försäkringskassan bildat samordningsförbund (Finsam) för att stödja utvecklingen av samverkan. Därmed har förutsättningar för välfärdsutvecklingen förändrats.

Genom Samordningsförbunden uppstår nya möjligheter till samarbete och nya initiativ tas. I detta seminarium och workshop har vi möjlighet att reflektera över den gångna utvecklingen, fånga upp några intressanta trender och tillåta oss att spåna över vart utvecklingen kan leda oss.

 
Medverkan:
Jonas Wells, Utvecklingsansvarig, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) samt Södra Dalarnas samordningsförbund.

KONTAKT:jonas.wells@nnsfinsam.se