Föreläsningar

På denna sida hittar ni information om föreläsningar som arrangeras av andra än FinsamGotland.


20 april, klockan 9.00-11.00 (anmälan senast 14 april)

Samsjuklighet – Vad är det och varför behöver vi öka kunskapen?

Personer med samsjuklighet, dvs. personer med skadligt bruk/beroende i kombination med psykiatrisk diagnos och eller funktionsnedsättning, behöver mötas av en förståelse för hela sin person och de svårigheter som finns samtidigt.

I denna föreläsning tar föreläsaren Agneta Björck upp möjliga förklaringar och förståelse bakom samsjuklighetsbegreppet, konsekvenser, mål för samsjuklighetsutredningen, möjliga lösningar och olika samverkansformer. Läs mer och anmälan