Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk ohälsa är idag ett av de vanligaste skälen till längre sjukfrånvaro och orsak till mer än var tredje sjukskrivning.

Diagnostiserad psykiska funktionsvariationer och sjukdomar hos barn, unga och vuxna är vanligare på Gotland än i riket. Detta ställer högre krav på förmåga till att ge rätt och adekvat stöd till personer som behöver samhällets stöd för att bryta utanförskap.

Första hjälpen till psykisk hälsa 

Första hjälpen för psykisk hälsa är ett evidensbaserat utbildningsprogram, riktat till allmänhet och arbetsliv.  Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första-hjälpen. 

Det handlar om att uppmärksamma tidiga signaler – och att ha kunskap att bemöta och stödja tills den drabbade fått professionell hjälp.

Utbildade instruktörer

I flera omgångar har vi utbildat gotländska instruktörer i första hjälpen för psykisk hälsa. Utbildningen ger behörighet att organisera och ge egna kurser i Första hjälpen.

Utbildningen har tre inriktningar:

– Grundläggande utbildning för vuxna

– Inriktning för dem som arbetar med barn och unga

– Inriktning för dem som arbetar med äldre

Om utbildningen

Kunskaper om Första hjälpen vid akuta fysiska tillstånd har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv.

När det gäller psykisk ohälsa är kunskapsnivån är emellertid låg. Det bidrar till den nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. 

Därför händer det att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp.

Utbildningens mål är att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

(källa: Karolinska institutet.se/nasp)