Finsams pris

Finsam delar varje år ut ett pris till den arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.

Finsam delar också ut ett hederspris för värdefull insats som bidrar till samverkan och nytänkande.

Pristagarna utses – efter öppen nominering – under hösten av förbundets styrelse.

Vill du nominera någon till priset? Mejla namn och en kort motivering till info@finsamgotland.se

Finsams pris 2020

Glada pristagare med diplom och blommorAndra år har vi haft en högtidlig prisutdelning inför publik. Så blev det inte i år. Måndagen den 30 november 2020 delades diplom och blommor ut vid en avskalad ceremoni.

FinsamGotlands pris till arbetsplats 2020:

Imse Vimse, med vd Therese Lindström

Therese Lindström och hennes medarbetare är som företag ett föredöme, då de med stort engagemang tagit emot personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsplatsen ser bortom begränsningar och i stället till kompetenser och resurser. Genom att stötta och uppmuntra ägnar de tid till att handleda, följa upp, skapa struktur och förutsägbarhet så att medarbetarna blivit trygga och därmed fått tillbaka sin självkänsla.Nominerad av Marie Löfstedt, SIUS-konsulent FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande 2020Nätverket Samverkan mot våld, med sammankallande Caisa Skoggren, Länsstyrelsen Gotland

Samverkan mot våld bildades år 2000, med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer. Den pågående pandemin har visat värdet i att nätverket med inarbetade rutiner hanterat de välgrundade farhågorna att fler riskerar att utsättas för våld då de isoleras i hemmet.

Tre hederspriser

FinsamGotlands hederspris 2020Karina Hedengrahn, enhetschef, Korttidsenheten, Korpen

Karina är alltid öppen för att ge alla som vill jobba inom vården en chans till det. Hon ser till kompetensen och resurserna framför begränsningar. Karina har alltid jobbat för att skapa de bästa förutsättningarna. Det har varit en mycket bra planering samt förankring hos övriga medarbetare och handledare som har spelat en betydande roll. Med sitt öppensinnade ledarskap får hon människor att växa. Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen

——————–

FinsamGotlands hederspris 2020Lars Nordahl, administrativ chef på Wisbygymnasiet

Lars har under många år öppnat upp sin arbetsplats för olika personer som ha haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Lars har förmåga att se styrkorna hos en person istället för svårigheterna. Han vågar ge ansvar och utmaningar – vilket stärker personer att klara uppgifter de inte trodde var möjliga. Nominerad av Sius-konsulenterna, Arbetsförmedlingen

——————–

FinsamGotlands hederspris 2020Johannes Hedlund, Verksamhetsledare JobbSam 2.0

Johannes har givit samverkan ett ansikte. Hans drivande ledarskap och kunskap om målgruppen har medfört att en klyfta i det gotländska samhället har fyllts och utanförskap har minskat. Nominerad av Emelie Arvidsson, socialsekreterare, stöd och försörjning Socialförvaltningen

Finsams pris 2019

Fyra glada pristagare står med blommor och diplom

FinsamGotlands pris 2019 tilldelades tre arbetsplatser som öppnat dörren för personer som av olika skäl behöver extra stöd för att komma tillbaka till egen försörjning – eller kanske aldrig har haft ett jobb.

Årets kollektiva pris 2019 gick till Roland Salemark och bokhandeln Wessman och Pettersson, som i sitt arbetssätt ökar deltagarens självförtroende och ger insikten att ett hållbart yrkesliv är möjligt. Nominerad av JobbSam.

Årets raket 2019 är Gotlandsflis med vd Ulf Ahlby, som under det senaste året öppnat upp sin arbetsplats för flera personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.  Nominerad av SIUS-konsulenterna vid Arbetsförmedlingen.

Hederspriset 2019 gick till Hasse Bergvall och Gotska Golfklubben som under lång tid byggt upp ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring arbetsträning och praktik. Nominerad av SIUS-konsulenterna vid Arbetsförmedlingen.

Finsams pris 2018

Finsams pris 2018 till arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning tilldelades ÖoB.

Finsam delar också ut ett hederspris för värdefull insats som bidrar till samverkan och nytänkande. Detta pris gick 2018 till Stadsodlarna som över tid byggt upp en verksamhet där människor verkligen kan växa.

Personalen vid ÖoB borde skriva en bok om det samhällsansvar en arbetsplats kan ta, genom att erbjuda plats för personer som behöver stärka sitt självförtroende och öka sina förmågor mot arbetslivet.

Målsättningen är beundransvärd. Med tydlig planering kan deltagarens arbetsförmåga utvecklas i takt med sysslor och ansvar, utifrån egna förutsättningar. Man arbetar aktivt med att bjuda in, så att alla blir en i gänget.

ÖoB ger våra deltagare möjligheten att växa som person och känna att arbete och egen försörjning faktiskt är en möjlig framtid, skriver JobbSam i sin nominering.

Visby stadsodling har målmedvetet och över tid byggt upp en verksamhet där man tar emot människor i arbetsprövning.

Visby stadsodling har skapat en kreativ och tillåtande miljö som främjar läkande och testning av förmåga. Detta hjälper till att lyfta och uppmuntra individen att växa i sin kapacitet.

Målet är att stödja deltagarna att närma sig återgång till arbetslivet i samband med sjukdom och/eller funktionsnedsättningar.

Finsams pris 2017

Bo Eriksson, bygglovsenheten Region Gotland, tilldelades Finsams hederspris 2017,  för värdefull insats som bidrar till nytänkande.
Motiveringen lyder:
Se kraften! Bo Eriksson ser resurserna – inte hindren – hos personer som behöver anpassning och stöd på en arbetsplats.
Bo visar stor lyhördhet för dessa personers behov och har tillsammans med övriga medarbetare avsatt tid för handledning. Han skapar förutsättningar för individen att växa och utvecklas. Arbetsprövning och praktik har också lett till anställningar med lönestöd.
Bo Eriksson är ett föredöme som enhetschef. Han ser hur mångfald gynnar verksamheten och att det på sikt möjliggör resurser.
FinsamGotlands pris 2017 till arbetsplats för utmärkt mottagande vid arbetsträning tilldelas COOP Forum, Visby
COOP Forum har visat ett brinnande intresse och stor förståelse för individer med behov av stöd in mot arbete.
Man har haft en professionell inställning från start i samarbetet kring förberedande arbetsträning. All personal har bistått med ett positivt bemötande. Att också erbjuda arbetskläder, omklädningsrum och frukost gör att deltagarna känt sig välkomna i det sammanhang som arbetslivet innebär.
COOP Forum har även öppnat för att själva handleda personer, som övergått till mer omfattande arbetsträning. Vi vill särskilt nämna Therese Johansson och Therese Tofftén för deras insats som kontaktpersoner.

Finsams pris 2016


Handledaren Anna Malmqvist och Leva Kungslador tilldelades årets Finsampris, för utmärkt mottagande i samband med förberedande arbetsträning.

Motiveringen lyder: Leva Kungslador med verksamhetsledare Anna Malmqvist har visat ett stort engagemang och en stark förståelse för människor som behöver förberedande arbetsträning.

Inställningen att ta emot många personer, från flera olika håll, med individuella arbetstider och anpassningar efter individens förutsättningar har varit beundransvärd. Den förberedande arbetsträningen bestod av trädgårdsarbete, vaktmästeri, snickeri och allt i allo – allt anpassat efter person.

Tid har avsatts för att vägleda, stötta och svara på frågor.

Resultatet är något som aldrig hade gått att förverkliga utan många händers medverkan.

Allas insats har haft betydelse.Alla har fått möjlighet att lyckas.Alla kan känna en gemensam stolthet. En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete. Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig.

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.

Finsams pris 2015


Finsams pris 2015 till arbetsplats som med utmärkt mottagande giviet jobb till personer i Finsams målgrupp gick till Hotell Solhem och hotellchef Jill Rohnström. Priset delades ut vid Finsams frukostmöte den 24 november.

Motiveringen lyder:

Hotell Solhem har visat hur en arbetsplats kan hitta vinnande lösningar för både arbetsgivare och för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Grunden har varit hotellchef Jill Rohnströms lösningsfokuserade och positiva inställning och coachande arbetssätt.

Med stort hjärta har Jill tillsammans med arbetsledarna haft öga för vad de olika personerna tack vare sina funktionssätt kan bidra med för att göra hotellet fint.

Arbetsuppgifterna har anpassats så att de anställda har lyckats i sitt arbete och varit en naturlig del av städarbetslaget. 

Finsams pris 2014


Transportstyrelsen och Eva Jupiter är årets två mottagare av FinsamGotlands pris.

Transportstyrelsen får Finsams kollektiva pris 2014 till arbetsplats för utmärkt mottagande i samband med arbetsträning.

Tillgång till arbetsträning betyder mycket för Finsams målgrupper. Där är arbetsplatser och företag ovärderliga när de tar emot deltagare från Finsams verksamheter och projekt. Det vill Finsam uppmärksamma genom ett pris, som i år gick till Transportstyrelsen på Gotland.

Peter Falk representerade arbetsplatsen och tog emot priset.

– Vi är jätteglad över att få det här priset, sa han. Egentligen tycker vi inte att det har inte varit något stort besvär från vår sida. Men när vi läser motiveringen förstår vi att det har betydelse.

– Vi som myndighet har möjlighet att göra en insats, fortsatte han. Det vill jag gärna skicka vidare som en hälsning.

Priset består, förutom av blommor och diplom, av en föreläsning med en ambassadör från (H)järnkoll samt gemensam buffémåltid för alla anställda på arbetsplatsen.

Transportstyrelsen i Visby har med stort hjärta och engagemang bidragit till att en ung person vågat ta klivet in i samhället via en arbetsträningsplats.

Man har tagit tillbaka arbetsuppgifter till Visbykontoret för att kunna tillmötesgå personens önskemål om att kunna arbetsträna 75 procent samt givit hen utbildning för att klara av arbetsuppgifterna.

Transportstyrelsen i Visby har också med varlig hand jobbat för att hen skall bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen utifrån sina egna förutsättningar.

Finsams styrelse delar också ut ett hederspris till person för värdefull insats i samverkans tjänst. Detta pris tilldelades i år Eva Jupiter, som fram till sommaren varit förbundets samordnare.

I sitt tack delade Eva Jupiter med sig av äran.

– Det är många som bör ta åt sig äran för att Finsam kommit så långt som vi har, sa hon. Här på Gotland har många stått bakom ordet samverkan, det är viktigt både under den resa som varit och för framtiden.

Finsams hederspris 2014

Eva Jupiter har med nytänkande, erfarenhet och stort engagemang lagt grunden till Finsam Gotland. Projekt, mötesplatser och strukturpåverkan har blivit Finsams tre stadiga ben.

Genom att alltid ge sig tid att lyssna har Eva skapat förtroende och byggt broar mellan verksamheter och människor.

Med sitt arbete har Eva Jupiter blivit själva definitionen för orden samverka på Gotland.

Finsams pris 2013

Tobias Mattson och Pär Andersson är de första mottagarna av FinsamGotlands hedersutmärkelse, respektive pris för gott mottagande i samband med arbetsträning.

Pär Andersson driver det lilla jordbruksföretaget Gute Ägg i Bäl. Han tilldelades Finsams pris 2013 till arbetsgivare och arbetsplats för utmärkt mottagande vid arbetsträning.

Pär Andersson har med stort hjärta tagit emot deltagare från Finsamprojektet Unga Kvinnor. Trots att han är ensamföretagare, har han med stort engagemang bidragit till att utanförskap blivit innanförskap. Han ser hela människan och har genom sin helhjärtade satsning erbjudit deltagaren en arbetsplats men också utbildning och satsning på arbetsmiljön.

– Jag är mycket stolt över den här utmärkelsen, tackade Pär Andersson. Jag har ett litet företag, men när jag fick information om projektet Unga Kvinnor i min brevlåda, ringde jag genast och sa att jag var intresserad att hjälpa till.

Unga Kvinnor ger stöd till kvinnor, 16-29 år, som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknad och skolgång. En kort tid efter att kontakt tagits kom en deltagare till Gute gård i Bäl.

– Hon har varit hos oss i ett år nu och jag tycker att vi växter tillsammans. Jag ser fram emot att vi fortsätter tillsammans. Och kan jag hjälpa till mer så gör jag det gärna, avslutade Pär.

Tobias Mattsson tilldelades FinsamGotlands hederspris 2013. Som butikschef på Rusta var han drivande initiativtagare till Arbetsgivarring Skarphäll – en modell som fått nationell uppmärksamhet. Hederspriset gäller också Tobias personliga föredömliga sätt som arbetsledare för deltagarna. ”Han visar tålamod, förtroende, bra feed-back, respekt och uppmuntran men kan också tala allvar när det behövs har fått många ungdomar att växa och se sina potentialer.”, står det bland annat i motiveringen. Slutligen får Tobias även hederspriset för att han är en god ambassadör för Finsam både på hemmaplan och i större sammanhang runt om i Sverige.

– Det har varit en spännande och roligt resa att får ihop det här samarbete mellan myndigheter och det privata näringslivet, sa Tobias Mattsson i sitt tacktal. Vi har haft en del att lära om varandra från båda håll – det är en viktig grund att stå på.

Prisutdelare var Regionråd Hanna Westerén, Finsams ordförande på Gotland. De båda pristagarna fick, förutom diplom och blommor, en lunchbuffé till sin verksamhet, levererad från det sociala företaget Visby Catering, tillsammans med en ambassadör från (H)järnkoll. Hederspristagaren fick också en skulptur symboliserade styrka och uthållighet, designad av konstnären Anne Nilsson i Sysne