Förbundets medlemmar

Medlemmar

Samordningsförbundet Finsam Gotland bildades 2007. Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland. Varje medlemsorganisationer har utsett en representant till Finsam Gotland.

Representanter:

Eva Nypelius, Region Gotland

Åsa Rundlöf, Arbetsförmedlingen

Johanna Odelmark, Försäkringskassan

Medlemsråd

Medlemssamrådet är inte beslutande eller styrande.

Samrådet kan ses som ett möte för utbyte av information – både om förbundets inriktning och aktuella frågor och prioriteringar hos parterna.

Andra frågor att ta upp är resultat, hur samverkan fungerar, hinder för samverkan samt budgetförutsättningar

Minst ett medlemsråd ska genomföras årligen.

Medlemssamråd 2022

Tid: 16 maj, 13.00 -16.00

Plats: Visby