Kompetensgruppen

Samlad kompetens

Finsams kompetensgrupp på Gotland planerar och genomför utbildningsinsatser och föreläsningar. 

Kompetensgruppen består av:

Greta Henriksson, Finsam Gotland

Mikaela Bergstedt, Finsam Gotland

Susanne Paijkull, Försäkringskassan

Karin Hansson, Arbetsförmedlingen

Marie Hörnell, Förvaltningen Utbildning och Arbetsliv, Region Gotland.

Annika Sjögren, Socialförvaltningen, Region Gotland

Vakant, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland.

Kompetensgruppens uppgifter

  • Inventera utvecklingsinsatser utifrån styrelsebeslut.
  • Genomföra utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut.
  • Utvärdera utvecklingsinsatserna.