MI - MOTIVERANDE SAMTAL

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/MI
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MI - MOTIVERANDE SAMTAL

FinsamGotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016. Många har sin utbildning från annat håll, både nyare och längre tillbaka. Alla är välkomna att samverka och mötas kring MI på Gotland. 

Här finns länk till intressseanmälan för kommade utbildningar i motiverande samtal.

UPPFÖLJNINGSDAG: MI, grundutbildning
(kopplad till grundutbildning 31 jan-1 febr)
Torsdag den 14 mars
PLATS: Hörsalen Kompetenscentrum
TID: 8.30- 16.00
 
MENTORSDAG FÖR MI-NÄTVERKET
TISDAGEN DEN 23 april
MEDVERKAN: Mats Hogmark
TID: 8.30- 16.00
 

MI- MOTIVERANDE SAMTAL, fördjupningsutbildning dag 1.
Dag 1: Onsdagen den 24 april
Dag 2: Fredagen den 24 maj
UTBILDARE: Mats Hogmark
PLATS: Hörsalen Kompetenscentrum
TID: 8.30- 16.00 
OBS! Begränsat antal deltagare. Deltagarna meddelas via e-post.
 
 
Fler utbildningstillfällen - bas och fördjupning -  planeras under 2019.

Målgrupp är i första hand anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Region Gotland med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv.

Genom MI-nätverket kan vi också erbjuda MI-information och utbildningar till andra intresserade. Kontakta Finsam (e-post nedan).

--------------------------------------------
Vill du få kontinuerlig information om MI på Gotland?
Anmäl intresse här: info@finsamgotland.se
 
---------------------------------------------
 
MI-nätverket

MI-nätverket riktar sig till er som gått MI-utbildning - nu eller tidigare - Syftet är att inspirera, utveckla och stödja varandra.

HÄR KAN DU GÖRA DIN intressseanmälan ATT INGÅ I MI-NÄTVERKET
 
 
---------------------------------------------

EXTERNA UTBILDNINGAR PÅ HÖGSKOLENIVÅ

Utbildningar i samtaltekniken MI- Motiverande samtal, arrangeras stundom vid olika högskolor. Kurserna motsvarar vanligen 7,5 högskolepoäng. Nedanstående utbildningar kan sökas via allastudier.se.

Nedanstående högskolor och universitet arangerar återkommande utbildningar i Motivernade samtal i olika nivåer och med olika förkunskapskrav.

 

Aktuellt 2019

HÖGSKOLAN DALARNA
Studieperiod: v 4 - 23 Studietakt: 25%
Studieort: Falun
Studieperiod: v 4 -23 Studietakt: 25 %

GIH - GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form
Studieperiod: v4-v23 Studietakt: 50%
 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Motiverande samtal, 7,5 poäng
Studieperiod 2019 v 4 - v 13 Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).
 
Motiverande samtal, 7,5 poäng
Studieperiod 2019 v 45 - 2020 vecka 03 Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).
 
Motiverande samtal fördjupning, 7,5 poäng
Studieperiod 2019 v 45 - 2020 vecka 03 Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).
 
KARLSTADS UNIVERSITET
Motiverande samtal och förändringsprocesser, 7,5 poäng
Studieperiod: 2019-0826 - 2019-11-03: Studietakt: 50 %
Studiefrom: Bunden till studieort
 
Motiverande samtal i hälsofrämjande arbete
Studieperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09 Studietakt: 50%
Studieform: Bunden till studieort, Karlstad
Nivå:Avancerad
Förkunskapskrav: 60 hp högskolestudier samt gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3, gymnasiets Engelska kurs 6 eller eller motsvarande.
 
HÖGSKOLAN I SKÖVDE, 7,5 hp
Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
Studietakt: 100%
Studieort: Skövde

 

Sök
YOU-TUBE och WEBBEN

• Motivational Interviewing and Quantum Change, with William R. Miller

------

• Introduction to MI, Bill Matulich  (17 minuter). 

------

• Merlo Lab (många länkar)
------
• Killen i baren (Folkhälsomyndigheten)
------
(Folkhälsomyndigheten)
------