Välkommen till Finsam Gotland!
Samverkan mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Läs mer här

ALMEDALEN

Finsam har medverkat på Almedalsveckan i många år. I år är vi tillbaka med ett spännande program. Läs mer här. 

En viktig del av vårt arbete är att inspirerar och väcka nya tankar. Det gör vi bland annat genom möten och föreläsningar. Läs mer här. 

Finsam Gotland arrangerar regelbundet utbildningar i nya metoder inom inom arbetsliv och rehabilitering. Läs mer här.

Aktuellt

Vårt Gotland 2040

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och

Se mer

Besök Væksthuset i Köpenhamn på webben

Væksthuset är ett forskningscenter som arbetar för att bygga broar mellan forskning och praktik inom välfärdsområdet.Nu finns delar av Væksthusets hemsida med svensk text. https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/forstasida/

Se mer

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process
som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.


Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114