Samordnings­förbundet FinsamGotland

Två tecknade gubbar som bygger ett stapeldiagram tillsammans

Grafen v20

2023-05-22

Trots skenande priser och stor oro under hösten 2022 kan man se en minskning i antal hushåll med ekonomiskt stöd.

Läs mer

”Jobbet ger stabilitet i ett instabilt liv”

2023-05-16

Mikaela Bergstedt fick via JobbSam, numera Jobbvägen, jobb på FinsamGotland.

Läs mer

Börja plugga och Söka jobb

2023-05-16

De två nya lättlästa handböckerna ’Börja plugga’ och ’Söka jobb’ gör vägen till studier och nytt jobb lättare att överblicka.

Läs mer
Andreas Unger och Greta Henriksson

Två brobyggare lämnar Finsam

2023-05-03

Två nyckelpersoner, Andreas Unger och Greta Henriksson, lämnar sina poster inom Finsam Gotland under 2023.

Läs mer
Två tecknade gubbar som bygger ett stapeldiagram tillsammans

Grafen v15

2023-04-18

Veckans graf rör stressrelaterade sjukskrivningar på Gotland.

Läs mer
Två tecknade gubbar som bygger ett stapeldiagram tillsammans

Grafen v13

2023-03-30

Vi kommer här på hemsidan publicera grafer om utvecklingen på Gotland. Denna första vecka tittar vi på ungdomsarbetslösheten efter pandemin.

Läs mer

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114