Välkommen till Finsam Gotland!
Samverkan mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Läs mer här

ALMEDALEN

Finsam har medverkat på Almedalsveckan i många år. I år är vi tillbaka med ett spännande program. Läs mer här. 

INSPIRATION

En viktig del av vårt arbete är att inspirerar och väcka nya tankar. Det gör vi bland annat genom möten och föreläsningar.  Läs mer här. 

UTBILDNING

Finsam Gotland arrangerar regelbundet utbildningar i nya metoder inom inom arbetsliv och rehabilitering. Läs mer här. 

Aktuellt

Vårt Gotland 2040

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid

Se mer

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process
som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.


Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114