ÄLDRE DOKUMENT (2008 -2015)

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/dokument
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Dokument

Samordningsförbundet FinsamGotland startade verksamheten januari 2008. Nedan finns verksamhetsplaner och årsberättelser för de gångna åren.

ÅRSREDOVISNING FÖR 2015

FinsamGotland har nu varit i verksamhet under åtta år.
Årsredovisningen inleds med en sammanfattning av årets projekt och verksamhet.

 

Länk till Årsredovisning 2015

VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN FÖR 2016

2016 är samordningsförbundet FinsamGotlands nionde verksamhetsår. Det är en verksamhet som mognat fram, där erfarenheter och kunskap lagts samman och tagits till vara.

Tydligast framträder denna bild genom vår stora satsning JobbSam som nu går in på sitt tredje verksamhetsår. Modellen kan sammanfattas: Kortaste väg mot arbete eller studier för individen, genom flerpartssamverkan. JobbSam ger med andra ord både individstöd och påverkar strukturer mellan myndigheter. Det är ett konkret resultat av samverkansarbete på Gotland. 

Verksamhets- och budgetplan för 2016 finns här

ÅRSREDOVISNING 2013

FinsamGotland har nu varit i verksamhet under sex år.

Årsredovisningen inleds med en sammanfattning av årets projekt och verksamhet.

Länk till Årsredovisning 2013