Styrelsen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/styrelsen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Styrelsen

Styrelsen träffas sex gånger per år samt vid behov (se under fliken Aktuellt till vänster).

Kontakta FinsamsGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Samordningsförbundet Finsam Gotlands styrelse:

Beslutande:

Saga Carlgren (V), Region Gotland, ordförande

Vakant, Region Gotland, ersättare

Håkan Ericsson (S), Region Gotland

Aino Friberg-Hansson (S),

Vakant från 2019-01-01, Region Gotland, ersättare

Tina Ersson, Arbetsförmedlingen, vice ordförande

Neda Seyfeddini, Arbetsförmedlingen, ersättare

Mikael Peters, Försäkringskassan

Lotta Lilja Thörnblad, Försäkringskassan, ersättare

Samt

Vakant, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marica Gardell, Socialförvaltningen

Anders Jolby, Förvaltningen för utbildning och arbetsliv

Greta Henriksson, förbundschef

ÅRETS STYRELSEMÖTEN 2018

Måndagen den 29 januari Utbildningsdag
Måndagen den 12 februari, 10-12
Måndagen den 12 mars
Måndagen den 21 maj, 10-12.
Måndagen den 10 september, verksamhetsplanering inför 2019.
Måndagen den 29 oktober, 10-12.
Måndagen den 26 november, 10-12.

Ändringar och tillägg kan förekomma.

 
 
 

Styrelsens uppgifter:

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av samlade rehabiliteringsinsatser.)

Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.