Styrelsen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/styrelsen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Styrelsen

Styrelsen träffas sex gånger per år samt vid behov (se under fliken Aktuellt till vänster).

Kontakta FinsamsGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Samordningsförbundet Finsam Gotlands styrelse:

Beslutande:

 

Utsedda av Region Gotland
Andreas Unger, ordförande (regionmandat)
Ann-Christin Wallin
Mats-Ola Rödén, ersättare (regionmandat)
Johan Malmros, ersättare
 
Utsedda av Arbetsförmedlingen
Tina Ersson, vice ordförande
Susanna Hultberg, ersättare
 
Utsedda av Försäkringskassan
Sofie Sköldpil
Morteza Pourdanandeh, ersättare
 
Samt adjungerad 
Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare

ÅRETS STYRELSEMÖTEN 2021

Enligt kommunallagen krävs fysisk närvaro för att samordningsförbunds styrelsemöten ska vara beslutsmässiga.

På grund av den pågående pandemin kallas endast en representant/part till styrelsemötet. Övriga ges möjlighet att delta digitalt via länk. Detta för att minimera risk för smittspridning. 

Lokal meddelas då första kallelse med preliminär dagordning skickas ut två veckor innan styrelsemötet.
Dagordning och bilagor skickas en veckan innan styrelsemötet.
 
19 februari klockan, 13-15. 
Årsredovisning och bokslut för 2020 (mot revision)
Revidering av budgetplan
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
31 mars, klockan 13-15
Revisionsberättelse
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
28 maj, klockan 13-15
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
1 oktober, klockan 8-13.
8-12 Verksamhetsplanering
12-13 Halvårsrapportering samt inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.
 
29 oktober, klockan 13-15
Finsams pristagare
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi
 
26 november, klockan 13-15
Verksamhets- och budgetplan för 2022
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
Attestlista för kommande år.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
Ändringar och tillägg kan förekomma
 
 

Styrelsens uppgifter:

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av samlade rehabiliteringsinsatser.)

Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.